Trwa ładowanie..

1 października 2012

Tadeusz Słobodzianek obejmuje dyrekcję Teatru Dramatycznego w Warszawie

Opis wydarzenia

Warszawa, Teatr Dramatyczny: na mocy decyzji prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz, Tadeusz Słobodzianek – dramaturg i reżyser, dyrektor Teatru na Woli – został dyrektorem Teatru Dramatycznego. Stanowisko obejmie 1 października.

W związku z kończącą się 30 września kadencją dyrektora Teatru Dramatycznego Pawła Miśkiewicza w dniach 16–17 maja odbyły się rozmowy mające wyłonić dyrektora na następną kadencję.
Na zaproszenie do rozmów odpowiedzieli: Bożena Suchocka, Paweł Łysak, Andrzej Pawłowski i Tadeusz Słobodzianek. Po dokładnym przeanalizowaniu złożonych przez wyżej wymienione osoby koncepcji programowo-organizacyjnych Teatru, Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała o powierzeniu zarządzania Teatrem Dramatycznym Tadeuszowi Słobodziankowi
Oferta pana Słobodzianka jest oryginalną i kompleksową wizją działania Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy jako teatru repertuarowego, a przy tym ośrodka promocji i rozwoju współczesnego dramatu. Najważniejsze punkty przedłożonego programu to:
1. Plan połączenia trzech scen: Laboratorium Dramatu (sceny eksperymentalnej), Teatru Na Woli (sceny „średniej”) i Teatru Dramatycznego (traktowanego jako scena „duża”) w instytucję znajdującą się pod jednym kierownictwem, co daje możliwość rozwoju trzem scenom.
2. Zapowiedź braku redukcji zatrudnienia w zespole artystycznym, a zarazem powiększenia oferty pracy na trzech scenach teatru.
3. Propozycja prezentacji różnych nurtów dramaturgii współczesnej: od eksperymentu poprzez adaptacje dramaturgiczne wybitnej literatury współczesnej do klasyki światowej w nowych przekładach na język polski.
4. Otwarcie na wszystkie środowiska twórców teatralnych, z akcentem na dramatopisarzy, tłumaczy i reżyserów reprezentujących różne nurty artystyczne.
5. Otwarcie na widzów teatralnych różnych pokoleń i gustów.
6. Zapowiedź szeroko rozumianej edukacji.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zwróciła się do Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na powołanie Tadeusza Słobodzianka na dyrektora Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy z dn. 1 października br.
„Ideą Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka powinna być rozmowa o kondycji człowieka na początku XXI wieku, budowanie jego samowiedzy: psychologicznej, seksualnej, moralnej, społecznej, politycznej, narodowej i historycznej" – czytamy w przygotowanej przez Słobodzianka ofercie programowej dla Teatru Dramatycznego, dostępnej na stronie internetowej warszawskiego magistratu.
Teatr Dramatyczny – według niego – powinien podejmować działania „egzorcyzmujące demony przeszłości, terapeutyzujące lęki współczesności i poszerzające przestrzeń wolności, budujące społeczeństwo wolne od uprzedzeń, otwarte i światłe”. „Powinna toczyć się dyskusja przy pomocy dramatu, będącego wypadkową dwóch rozbieżnych dążeń – postępu i tradycji” – napisał Słobodzianek.
(Notatka Polskiej Agencji Prasowej z 22 maja 2012)

Powiązane osoby

Tadeusz Słobodzianek dramaturg