Trwa ładowanie..

6 czerwca 1962

Marian Meller odchodzi z dyrekcji Teatru Dramatycznego

Opis wydarzenia

Warszawa. Teatr Dramatyczny. Marian Meller odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego

„W sez. 1954/55 został powo­łany na stanowisko pełnomocnika ministra kultury i sztuki do spraw teatrów powstających w Pałacu Kultury i Nauki. W 1955 zorganizował tu nową siedzibę T. Domu Wojska Pol., przemianowanego w 1957 na T. Dramatyczny m.st. Warszawy. Był członkiem kier. artyst. tego teatru (1957-61), a także jego dyr. do 6 VI 1962, w sez. 1963/64 doradcą artyst. T. Nowego. Od 1964/65 wskutek choroby kręgosłupa przeszedł na rentę, zachowując stanowi­sko konsultanta artyst. T. Narodowego. W 1972 obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pracy te­atralnej. Okresowo bywał delegowany do t. warsz. w ich kryzysowych sytuacjach (np. do T. Rozmai­tości, Polskiego).
Zaliczany był do wąskiego grona najwybitniej­szych dyr., dzięki swym talentom organizacyjnym i wszechstronnej znajomości warsztatu teatralnego.
Szczyt jego działalności w tym zakresie stanowiła dyrekcja T. Dramatycznego, który należał wówczas do pierwszych scen w kraju”.

Słownik biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, t.II, PWN Warszawa 1994

Jacek Kosiński (2020)

Powiązane osoby

Marian Meller 23 kwietnia 1905 – 18 sierpnia 1974 aktor-dyrektor