Trwa ładowanie..

Aleksander Dzwonkowski

Biografia

Ur. 15 II 1907 w Petersburgu. Zm. 23 III 1977 w Warszawie.

Aktor teatralny i filmowy. Ukończył szkołę średnią, potem Kursy Wokalno-Dramatyczne H. J. Hry­niewieckiej w Warszawie (uczęszczał na nie w latach 1927-1930). Debiutował w 1931 w Teatrze Miejskim w Grodnie w Nadziei. Kolejno należał do zespołów: Teatru Objazdowego Województwa Białostockiego, Teatru Miejskiego w Bydgoszczy, Teatru Miejskiego w Wilnie, Teatru Polskiego w Poznaniu. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939; 17 września dostał się do niewoli, został jednak zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako kelner w "Ognisku Aktorów" w Warszawie. Od lutego 1945 występował ponownie w Teatrze Miejskim w Czę­stochowie. W kolejnych latach był aktorem Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru Polskiego w Warszawie.

W latach 1954-1957 występował w warszawskim Teatrze Domu Wojska Polskiego. Po zmianie nazwy, kontynuował współpracę jako aktor etatowy Teatru Dramatycznego w latach 1957-1959, 1960-1964.

W Teatrze Domu Wojska Polskiego debiutował 22 lipca 1955 roku w głośnym Weselu Stanisława Wyspiańskiego w reż. Maryny Broniewskiej i Jana Świderskiego. Do najwybitniejszych ról Dzwonkowskiego na­leżały role grane w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, takie jak: Wang (Dobry człowiek z Seczuanu, 1956), tytułowy bohater w Szwejku (1957), po którym to spektaklu Jan Kott pisał o Dzwonkowskim, że jest „prawdziwym aktorem teatru Brechta”:

„(…) Tu niewątpliwie wysuwa się na czoło Aleksander Dzwonkowski w roli tytułowej. Jest znakomity - w miarę prosto­duszny, w miarę ciepły, w mia­rę śmieszny. Trudno i tym ra­zem nie wspomnieć niezapom­nianego Woziwody z Dobrego człowieka. A zatem Rene, Kosiński i Dzwonkowski po raz drugi, i nowymi zgłoskami, zapisali się chlubnie w histo­rii inscenizacji Brechtowskiego dramatu.” (Zofia Sieradzka, „Głos Pracy” nr 22, 1957)

„(…) Ostania premiera Teatru Wojska jest wielkim sukcesem Aleksandra Dzwonkowskiego. Dzwonkowski wykłada scena po sce­nie filozofię równowagi moralnej wobec historii. To właśnie nazywa się "kreacją roli": harmonijne rozłożenie zadania, dyktowanego przez tekst, na ruch, głos, wygląd zewnętrzny, na tempo, w jakim wloką się jego przypowieściowe gadki, nawet sposób palenia.” (Stefan Treugutt, „Teatr” nr 6, 1957)

Alfred III (Wizyta starszej pani, 1958),

„(…) Spośród ogromnej plejady wykonaw­ców na czoło wybija się Dzwonkowski w roli Illa. Artysta przeprowadził w sposób konsekwentny i wstrząsający stan osaczenia, w którym się znalazł. Jest zaszczutym, nędznym zwierzęciem, skazanym na zagładę.” (Jacek Fruhling, „Orka” nr 12, 1958)

„(…)Rola ALEKSAN­DRA DZWONKOWSKIEGO jest w pełni kreacją. Dzwonkowski w do­skonały sposób ukazuje małego, dość podłego człowieczka, któremu los każe być bohaterem antycznej tragedii. Lęk i klęskę zaszczutego człowieka odgrywa Dzwonkowski wstrząsająco, budzi dreszcz. Nie mniej przejmujący jest w ostatniej godzinie życia Alfreda Illa, zamor­dowanego zbiorowo i legalnie, gdy nikt go nie chciał zabić na własne konto.” (JASZCZ, „Trybuna Ludu” nr 69, 1958)

Sierżant policji, prowokator (Policjanci, 1958), Akki (Anioł zstąpił do Babilonu, 1961) oraz Podkolesin (Ożenek, 1961):

„(…) Zgodnie z intencją autora i tradycją teatralną, której u nas punktem najwyższym była kreacja Jaracza, postać ta pozostała ustawioną centralnie. Aleksander Dzwonkowski, świadomie nie licząc się na­wet z wytrzymałością widza, stwo­rzył kreację fajtłapy i flegmatyka doskonałego, i rozwlekał w nieskoń­czoność, "smakował" śmiesznostki swojego bohatera. Artysta analizu­je w swojej grze każdą reakcję bohatera, świetnie rozwiązuje mó­wione i "nieme", oparte na geście, monologi.” (Józef Szczawiński, „Kierunki” nr 47, 1961)

Dzwonkowski jako jeden z czołowym aktorów Teatru Dramatycznego tworzył role charakterystyczne w jednym z ważniejszych polskich teatrów przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Od 1964 do końca 1975 współpracował z Teatrem Narodowym. Ostatnią jego rolą był Zjubin (Protokół pewnego zebrania) w Teatrze na Woli (prem. 29 X 1976).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Encyklopedia Teatru Polskiego: http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/6234/aleksander-dzwonkowski

Więcej informacji o Aleksander Dzwonkowski na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.