Trwa ładowanie..

Ewa Partyga

Biografia

Miejsce pracy Zakład Historii i Teorii Teatru, Instytut Sztuki PAN

Stopień/tytuł naukowy dr hab.

Habilitacja 2017

  • Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu

Doktorat 2003

  • Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej. O sposobach wykorzystania persony chóru w dwudziestowiecznym dramacie i teatrze poetyckim

Ważniejsze publikacje

  • Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004
  • Ibsen czytany, Ibsen oglądany, red. Ewa Partyga, Lech Sokół, Errata, Warszawa 2008
  • Perspektywa (post)kolonialna w kulturze: szkice i rozprawy, red. Ewa Partyga, Joanna M. Sosnowska, Tadeusz Zadrożny, Errata, Warszawa 2012
  • Film wobec teatru. Teatr wobec filmu, red. Ewa Partyga i Grzegorz Nadgrodkiewicz, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2015
  • Wiek XIX. Przedstawienia, PIW, Instytut Teatralny, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016
  • Ibsenowskie konstelacje. Ćwiczenia w patrzeniu i czytaniu, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2016
Więcej informacji o Ewa Partyga na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.