Trwa ładowanie..

Helena Bychowska

Biografia

BYCHOWSKA Helena, zamężna Iwanow (1 VIII 1909 Ramienskoje - 21 VIII 1959 Toruń), kierownik lite­racki. Była córką ros. aktorów Sergiusza B. i Olgi Szabelnikowej. Studiowała na wydziale humanistycz­nym Uniw. Warszawskiego. W 1931 debiutowała to­mem wierszy. W 1944-48 przebywała w Czechosło­wacji. Po powrocie do kraju osiedliła się w Toruniu, była lektorką języka hiszpańskiego i zajmowała się działalnością literacką, głównie przekładową. Była au­torką sztuk: "Krzyż i jaszczurka" (z T. Petrykowskim) i "Trójgraniasty kapelusz". Napisała też kilka utworów dla teatrów lalkowych, jak np. "Zaczarowana złotówka", "Piórko białego gołębia". Od 1 VI 1956 do końca życia pełniła funkcję kierownika literackiego sceny toruń­skiej Państw. T. Ziemi Pomorskiej.
Bibl.: Pomorze 1959 nr 20 (Wł. Dunarowski, Z. Wróbel); Znak 1961 nr 4 s. 512-513 (P. Grzegorczyk).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Więcej informacji o Helena Bychowska na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.