Trwa ładowanie..

Henryk Janiga

Biografia

JANIGA Henryk (29 VI 1926 Borysław - 29 VI 1959 Warszawa), scenograf. Był synem Franciszka i Marii J. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia humanistyczne na uniw. we Wrocławiu, a w 1948 studia plastyczne na wydziale scenografii Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Następnie stu­diował na wydziale scenografii ASP, najpierw w Kra­kowie, a potem w Warszawie, gdzie w 1956 uzyskał dyplom z odznaczeniem. Już w 1955 współpracował z T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze, gdzie opracował scenografię sztuk "Spazmy modne" i "Kruk krukowi oka nie wykole". Od 1 VIII 1956 został zaangażowany jako scenograf do T. Powszechnego w Warszawie i pra­cował tu do zgonu. W tym czasie rozpoczął też współ­pracę z Państw. T. Żydowskim (scenografia "Króla na wesoło"). Zmarł śmiercią samobójczą. Ważniejsze prace: scenografia "Wojny i pokoju" (T. Powszechny 1957, powtórzona potem w Łodzi, Olsztynie i Rzeszo­wie 1959), scenografia "Elżbiety królowej Anglii" (T. Powszechny 1958), scenografia "Księżniczki Turandot" (T. Dramatyczny 1959), kostiumy do "Bartłomiejowego jarmarku" (T. Powszechny 1958). Pracował także jako grafik.
Bibl.: Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Teatr 1959 nr 15; Katalog Wystawy Scenografii 1962, Warszawa 1962; Akta SPATiF nr 2853.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Więcej informacji o Henryk Janiga na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.