Trwa ładowanie..

Marian Meller

Biografia

ur. 23 IV 1905 w Stawie k. Chełmna, zm. 18 VIII 1974 w Warszawie.

Aktor, dyrektor teatrów, w tym Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Pracę teatralną rozpoczął w latach 20. ubiegłego wieku. W 1924 roku został inspicjentem Teatru Miejskiego w Grudziądzu, a następnie w tym charakterze pracował w teatrach Torunia i Bydgoszczy. W 1928 r. przyjęty do Instytutu Reduty w Wilnie; brał udział w objazdach, pełnił też obowiązki sekretarza Instytutu. W latach 1932-35 był aktorem i dyrektorem administracyjnym Teatru Wołyńskiego z siedzibą w Łucku. Tutaj też zakończył swoją działalność aktorską. W latach 1935-39 pełnił fun­kcje sekretarza najpierw Teatru Polskiego, potem Teatru Narodowego w Warszawie. W czasie oku­pacji był kwatermistrzem oddziałów leśnych AK na Zamojszczyźnie.

W październiku 1944 był współzałożycielem i dyrektorem admi­nistracyjnym Teatru Wojska Polskiego w Lublinie (następnie w Łodzi). Od 1947 r. działał w Warszawie, gdzie był kolejno dyrektorem: Teatru Nowego (1947-49), Narodowego (1949-1950), powtórnie Nowego (sez. 1950/51) i Narodowego (1952-1954), przy czym w pierwszej poł. sez. 1952/53 równo­cześnie sprawował dyrekcję Nowego, a w sezonie 1953/54 Teatru Nowej Warszawy.

W sezonie 1954/55 został powo­łany na stanowisko pełnomocnika ministra kultury i sztuki do spraw teatrów powstających w Pałacu Kultury i Nauki. W 1955 zorganizował tu nową siedzibę Teatru Domu Wojska Polskiego (od 1957 Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy). Był członkiem kolektywnego kierownictwa tego teatru (1957-61) wraz z Janem Świderskim Ludwikiem Rene, Janem Kosińskim, Stanisławem Marczakiem-Oborskim i Konstantym Puzyną, a także jego dyrektorem do 1962. Dyrekcja ta stanowiła szczyt jego działalności, a przypadła na szczególnie udany czas Teatru Dramatycznego. Dzięki swym talentom organizacyjnym i wszechstronnej znajomości warsztatu teatralnego Marian Meller zyskał opinię jednego z najwybitniejszych dyrektorów teatru. 

Był również wieloletnim, za­służonym działaczem ZASP-u, zaangażowanym m.in. w opiekę nad Schro­niskiem Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimo­wie. Żoną Mariana Mellera była znakomita aktorka związana także z Teatrem Dramatycznym – Wanda Łuczycka.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Więcej: 

http://moj.teatrdramatyczny.pl/historia/32/irena-kellner-o-marianie-mellerze

Więcej informacji o Marian Meller na stronie Encyklopedii Teatru Polskiego.