Osoby

Trwa wczytywanie

Józef Nawarski

NAWARSKI Józef Andrzej (10 XI 1849 Warszawa - 28 X 1883), aktor. Był synem Józefa N., muzyka WTR i Rozalii z Mellerów, chórzystki opery WTR, prawdo­podobnie mężem -> Józefy N. Debiutował zapewne latem 1870 w warsz. t. ogr. Figaro (dyr. H. Modzelew­ski). W październiku tego roku występował w zespole H. Modzelewskiego w Nowym Dworze, w sez. 1870/71 w zespole F. Stobińskiego (Radom, Siedlce), w lecie w warsz. t. ogr. Alhambra, potem u M. Stengla w To­runiu, następnie znowu w zespole F. Stobińskiego (Nowy Dwór). Od 1872 do 1875 należał do zespołu A. Trapszy, z którym trzykrotnie w okresach letnich wy­jeżdżał na występy do warsz. t. ogr. Alhambra. W tym czasie najlepszymi jego rolami były: Klaudiusz ("Ham­let"), Maksymilian ("Zbójcy"), Heliodor ("Marcowy kawa­ler"). Na sez. 1875/76 przeniósł się do t. pozn.; z zespo­łem tego t. występował w lecie w warsz. t. ogr. Tivoli (1876) i Belle Vue (1877). Był już wtedy aktorem ruty­nowanym i popularnym; powierzano mu ważne role, m.in. Millera ("Intryga i miłość"), Harpagona ("Skąpiec"). W sez. 1877/78 należał do zespołu K. Filleborna w Lub­linie, w lecie 1878 do zespołu W. Terenkoczego w warsz. t. ogr. Eldorado, a jesienią tego roku został zaangażo­wany do t. krak., gdzie pracował do 26 IX 1880. Wy­różniał się wówczas szczególnie w rolach charaktery­stycznych, takich jak np. Negri ("Beatryks Cenci"), Król ("Mazepa"), Ksiński ("Horsztyński"), Szmols ("Wielkie brac­two"). W sez. 1880/81 występował w t. poznańskim. Przed śmiercią zapadł na chorobę psychiczną.
Bibl.: Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Filler: Melpomena (il.); Got: Teatr Koźmiana; Kaszyński: Dzieje sceny kaliskiej; Koryzna I s. 135; Tyg. ilustr. 1877 nr 94 (il.).
Ikon.: NN: Portret, rys. (tbl. Tow. dram. T. Poznańskiego w Tivoli), repr. Mucha 1876 nr 30.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji