Osoby

Trwa wczytywanie

Zdzisław Giżejewski

GIŻEJEWSKI Zdzisław Romuald, pseud. Jacek Żak (24 X 1926 Bydgoszcz - 6 IX 1980 Zielona Góra), aktor, kierownik lit. teatru. Był synem skrzypka Edmunda i Zofii G., mężem Genowefy z domu Mądrej. Ukończył gimn. i lic. handlowe, po­tem studiował w Akademii Handlowej. W 1948 występował w zespole recytatorskim w Szczecinie, 1949-52 w szczecińskich T. Dramatycznych, 1952-54 w teatrze w Gnieźnie (pod pseud. Jacek Żak), gdzie pełnił także funkcję kier. literackiego. W dniu 18 IX 1953 zdał w Krakowie eksternistyczny eg­zamin aktorski. Od 1 I 1955 do końca sez 1956/57 pełnił funkcję kier. lit. w T. Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w sez 1957/58 był tam asystentem kier. lit., 1958-60 sekretarzem lit., 1960-62 ponow­nie kier. lit. (z S. Hebanowskim). Redagował wy­dawane przez teatr "Zeszyty Teatralne". Przez cały okres należał także do zespołu aktorskiego. Od 1 XII 1962 do 31 X 1963 był kier. Wydz. Kultury Miejskiej Rady Nar. w Zielonej Górze, występując w dalszym ciągu dorywczo (do grudnia 1963) w teatrze i w Lubuskiej Agencji Imprez Artystycz­nych. Od 1 I 1964 wrócił na etat aktorski do T. Ziemi Lubuskiej i był tam do 1972. W sez. 1965/66 i 1967/68 (do 31 XII 1967) pełnił też funkcję sekretarza lit., a 1968-70 (do 31 XII 1970) dyr. i kier. artyst. Estrady Ziemi Lubuskiej. W 1973-75 był dyr. PPIE we Wrocławiu. Grał m.in. takie role, jak: Golde ("Człowiek z budki suflera"), Jan ("Powrót Adama"), Sofista ("Mięsopust"), Misjonarz ("Fizycy"), Naczelnik ("Egzamin"), Król ("Tajemnica starej wierz­by"), Oswald ("Król Lear"), Pasterz ("Król Edyp"). Nie­kiedy reżyserował, np. "Śmiesznego staruszka" (1967).
Bibl.: Almanach 1980/81; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; Programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji