Osoby

Trwa wczytywanie

Adam Zagórski

ZAGÓRSKI Adam Franciszek (28 II 1883 Lwów - 24 VIII 1929 Warszawa), dyr. teatru, kierownik literac­ki. Był synem Albina Z. i Petroneli z Kolewskich (Kotewskich). Uczył się w gimn. we Lwowie, a potem w Krakowie; studiował filozofię na uniw. lwow. i w Ber­linie. Po studiach pracował początkowo jako nauczy­ciel gimn., później do końca życia zajmował się pracą redakcyjną, publicystyczną i lit., do 1915 działając we Lwowie, a od 1917 w Warszawie. W 1912 należał do komisji artyst. lwow. T. Premier. Był jednym z założy­cieli otwartego w 1912 we Lwowie kabaretu "Wesoła Jama", z którym współpracował później jako autor tekstów. Od stycznia do listopada 1919 pełnił funkcję dyr. T. Letniego w Warszawie, a następnie kierownika lit. T. Rozmaitości (do października 1922). Równo­cześnie w sez. 1921/22 objął kierownictwo lit. T. Pol­skiego (29 XI 1921 wystawiono tu "Noc listopadową" w jego układzie scen.). W 1925 (od marca) był kierowni­kiem lit. warsz. t. Szkarłatna Maska. Oceniając pracę Z. w t. P. Owerłło nazwał go "rozmi­łowanym w teatrze literatem", który "był może jedy­nym z kierowników literackich, od którego reżyser do­stawał egzemplarz sztuki określony, poprawiony i go­towy do wystawienia. Przy tym znał się on na teatrze i śledził pilnie repertuar europejski". Był znanym i cenionym krytykiem teatr. i lit.; recenzje swe zamieszczał m.in. w "Kurierze Lwowskim" (1906-14), "Krytyce" (1901-11), "Nowej Reformie", "Gło­sie", "Świecie", "Tygodniku Polskim" (1918-20), "Ekspressie Porannym" (1923-27), "Kurierze Porannym" (1923-29), "Przeglądzie Wieczornym" (1924-26), "Ku­rierze Czerwonym" (1927-28). Współpracował z "Ży­ciem Teatru", "Sceną Polską", "Teatrem". Zbiór jego artykułów i recenzji pt. "Walka o teatr" został wydany w 1931 w Warszawie. Tłumaczył też z franc. szereg utwo­rów scenicznych. Współpracował ponadto z pol. fil­mem, m.in. był współreżyserem "Niewolnicy miłości" (1923), autorem scenariuszy m.in. do filmów: "Cud nad Wisłą", "Na jasnym brzegu" (1921), "Chłopi" (1922). Pisał artykuły o filmie, które zamieszczał m.in. w "Ekranie i Scenie".
Bibl.: Banaszkiewicz, Witczak; Jewsiewicki: Materiały; Orlicz (il.); Owerłło; Schiller: Teatr ogromny; Scena pol. 1929 z. 18 (il.); Akt urodzenia 664/1883, USC Warszawa-Śródmieście.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji