Osoby

Trwa wczytywanie

Róża Łuszczkiewicz-Gallowa

ŁUSZCZKIEWICZ Róża, zamężna Gallowa (1892 Sokal - 6 XI 1919 Kraków), aktorka. Bvła córką le­karza Józefa Ł. i Marii z Jendlów, żoną -> Iwo Galla. Uczennica G. Zapolskiej i R. Żelazowskiego. Debiu­towała 1 V 1911 w T. Miejskim we Lwowie w roli Rusałki ("Dzwon zatopiony") i odniosła ogromny sukces. K. Makuszyński pisał: "Kto tak gra w siedemnastym (sic!) roku życia i kto pierwszy raz w życiu wstąpiwszy na deski sceniczne porywa publiczność, temu można wróżyć karierę więcej niż świetną". Została zaangażo­wana do lwow. T. Miejskiego, w którym występowała do 1913. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom, pięknej dykcji i dobrym warunkom zewnętrznym wkrótce objęła szereg odpowiedzialnych ról w repertuarze współczesnym i klasycznym, grając m.in. Haneczkę ("Wesele"), Psyche ("Eros i Psyche"), Barbarę ("Barbara Radziwiłłówna" A. Felińskiego). Wówczas też ujawniła wyraźnie predyspozycje do ról dram., zapowiadając się jako interesujący talent tragiczny. W sez. 1913/14 występowała w T. im. Słowackiego w Krakowie, gdzie mogła zademonstrować swój talent w takich rolach jak: Jewdocha ("Sędziowie"), Judyta ("Ksiądz Marek"), Jo ("Nadzieja"); w sez. 1914/15 i od jesieni 1915 do kwietnia 1916 występowała w T. Polskim w Wiedniu, gdzie m.in. grała Hamleta ("Hamlet"). 1 i 4 V 1915 wystę­powała w Brnie wraz z K. Adwentowiczem. Od 1916 do zgonu należała do zespołu T. im. Słowackiego. W tym okresie powiększyła swój dorobek o szereg świetnie zagranych ról dram. i tragicznych w wielkim repertuarze, stając się jedną z ciekawszych indywi­dualności aktorskich młodego pokolenia. Do najwy­bitniejszych jej ról, prócz wymienionych, należały: Lady Makbet ("Makbet"), Muza ("Wyzwolenie"), Rachel ("Judasz z Kariothu"), Młynarka ("Zaczarowane koło"), Rachel ("Wesele"), Maria ("Warszawianka"). Od 1918 była żoną Iwo Galla i występowała pod podwójnym nazwiskiem. Błyskotliwą karierę Ł. przerwała samo­bójcza śmierć; jeszcze w dniu śmierci grała Marylę ("Dziady").
Bibl.: Hahn: Shakespeare w Polsce; Zapolska: Listy; Krak. Prz. teatr. 1919 nr 1; Scena pol. 1920 z. 3; Świat 1911 nr 19 (K. Makuszyński); Wianki 1919 nr 1 (il.); Afisze, IS PAN; Akt zgonu 1919/364 z parafii Św. Mikołaja, USC Kraków-Stare Miasto; Korespondencja Ł. z T. Rittnerem, IS PAN.
Ikon.: I. Gall: Portret, olej, tempera - T. im. Słowackiego Kraków; K. Sichulski: Portret, karyk., rys., ok. 1911 - Mu­zeum Tatrzańskie Zakopane; S. Dąbrowski: Portret, karyk., rys. - zb. S. Dąbrowskiego; Fot. w rolach - MTWarszawa, zb. J.Gota Kraków.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji