Osoby

Trwa wczytywanie

Franciszek Słomkowski

SŁOMKOWSKI Franciszek (1849 w Galicji - 14 XII 1924 Lwów), dyrygent. Kształcił się pod kier. K. Mikulego w konserwatorium Galicyjskiego Tow. Muzycz­nego we Lwowie, następnie w Lipsku i Wiedniu. W 1870 został dyrygentem opery i operetki w t. lwow. bę­dąc jednocześnie skrzypkiem - koncertmistrzem orkie­stry teatralnej. Od 1872 prowadził klasę fortepianu i uczył harmonii w konserwatorium lwowskim. Przez pewien czas wykładał w szkole dram. przy t. lwowskim. Od 1892 wielokrotnie wyjeżdżał z operą i operetką lwow. na gościnne występy do Krakowa, w 1897 do Warszawy. W ciągu pięćdziesięcioletniej pracy w t. lwów. zasłużył się szczególnie jako dyrygent operetki. Komponował utwory orkiestrowe, pieśni i ilustracje muz.,gł. do me­lodramatów, sztuk ludowych. Był autorem "Podręcznika do nauki harmonii". W ostatnich latach życia nie dyrygo­wał, zajmował jedynie stanowisko skrzypka w orkie­strze opery lwowskiej. 10 X 1924 obchodził na scenie T. Wielkiego we Lwowie pięćdziesięciolecie pracy sce­nicznej. Był członkiem zasłużonym ZASP.
Bibl.: Almanach, Lwów 1911 (il.); Błaszczyk: Dyrygenci (tu bibl. i ikon.); Pajączkowski: Teatr lwow.; SMP (tu bibl.); EMTA 1887 nr 34 (il.); Scena pol. 1924 z. 3, 1925 z. 4.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji