Osoby

Trwa wczytywanie

Stanisław Czapelski

CZAPELSKI Stanisław Celestyn (7 IX 1889 Lwów - 5 II 1966 Szczecin), aktor, reżyser, dyrektor teatru. Był synem Kazimierza i Wandy Cz., pra­wnukiem Witalisa Smochowskiego (zob. t. 1), sio­strzeńcem Józefa Kotarbińskiego (zob. t. 1), mężem -> Jadwigi Fontanówny. Studiował w Akademii Lwowskiej. Gry aktorskiej uczył się u R. Żela­zowskiego. Debiutował w 1909 we Lwowie i za­pewne w sez. 1909/10 grał w tamtejszym T. Miej­skim. W sez. 1910/11 występował w t. łódź., 1911/12 w T. Polskim w Poznaniu. W lipcu 1912 debiutował w T. Letnim w Warszawie w roli Zdzisława Rań­skiego ("W gołębniku"); w sez. 1912/13 grał tu w T. Małym, m.in. Bartoszewskiego ("Żydzi"), Lefebvre'a ("Madame Sans Gene"). Latem 1914 wystę­pował w zespole pol. w Połądze. Na sez. 1914/15 został zaangażowany do T. Polskiego w Warszawie. W 1915, jako poddany austr., został ewakuowany do Rosji; mieszkał w Moskwie, gdzie występował pocz. w zespole aktorów pol. pod dyr. B. Skąpskie­go, a nast. (do lata 1916) w T. Polskim pod dyr. A. Szyfmana. W 1916-17 grał role amantów w filmach ros. wytwórni Biofilm w Moskwie i na Krymie, m.in. w reżyserowanym przez A. Szyfmana filmie "Dusza w maskie". W 1918 wrócił do kraju. W sez. 1918/19 prowadził (wraz z M. Winklerem) zespół teatr., który od 7 XII 1918 do 21 IV 1919 występował w Płocku. W sez. 1919/20 był aktorem T. Bagatela w Krakowie. Od 20 VIII 1920 objął w Warszawie kierownictwo T. Objazdowego Nr 1 Min. Spraw Wojskowych; zespół ten zorganizowany ze zmobilizowanych aktorów, po okresie prób wy­jechał 1 X t.r. pod dyr. Cz. na Pomorze i do 15 VII 1921 dał ok. 250 przedstawień oraz 10 kon­certów w następujących miastach: Toruń (od 5 X 1920), Grudziądz, Chełmża, Chełmno, Świecie, Brodnica, Lidzbark, Lubawa, Nowe Miasto, Dział­dowo, Nowe, Gniew, Pelplin, Tczew, Starogard, Chojnice, Tuchola, Kościerzyna, Gdynia, Wejhero­wo, Gdańsk (21 i 22 I 1921 pn. T. Polski wystawił "Damy i huzary" i "Śluby panieńskie" - oba spektakle w reżyserii Cz.), Puck, Wąbrzeźno, Golub, Kowa­lewo, Rypin. Wystawiano sztuki wyłącznie z reper­tuaru polskiego. W sez. 1921/22 Cz. pracował jako aktor i reżyser w T. Miejskim w Grodnie. Od sez. 1922/23 został dyr. administracyjnym T. Miejskich w Poznaniu, a także sekretarzem tamtejszego T. Wielkiego, gdzie występował też w małych rolach i niekiedy reżyserował. W sez. 1924/25 był reży­serem i aktorem w Zjednoczonych Teatrach Katowic i Sosnowca, a od 28 V do 30 VI 1925 w T. Zrzeszenia Artystów w T. Polskim w Katowicach (reżyserował m.in. "Hajduczka", "Madame Sans Gene"). Następnie wrócił do Poznania, gdzie ponownie był dyr. administracyjnym T. Miejskich - zapewne aż do maja 1930, kiedy to wraz z Z. Zaleskim został na trzy lata dzierżawcą i dyr. T. Miejskich we Lwowie. W sez. 1930/31 pełnił w t. lwow. funkcje dyr. administracyjnego (dyr. artyst. i głównym re­żyserem był L. Schiller); w sez. letnim 1931 jako współdyr. uczestniczył w występach opery i operetki lwow. w Krakowie i Krynicy. Po konflikcie między Związkiem Dyrektorów Teatrów Pol. a ZASP-em i wyjeździe w drugiej poł. września 1931 Schillera z częścią zespołu lwow. do Warszawy, spółka Cza­pelski-Zaleski została rozwiązana. W pocz. 1932 Cz. przybył z grupą aktorów lwow. do Gdyni i zorganizował tu T. Polski (inaug. 11 II 1932); teatr ten pod jego dyr. działał do czerwca t.r. i dał ok. dziesięciu premier. Oprócz przedstawień w Gdy­ni, Cz. organizował regularne wyjazdy do Gdańska (sześć występów), Chojnic, Kościerzyny i Wejhe­rowa. Teatr ten pod dyr. Cz. był wg Z. Ciesielskiego najdłuższą próbą utrzymania w Gdyni zespołu zaw. mimo, że działał w b. ciężkich warunkach i bez subwencji, co przyczyniło się do obniżenia jego poziomu artyst. i likwidacji. W 1. późniejszych Cz. był m.in. dyr. administracyjnym T. Wielkiego w Warszawie. W okresie okupacji niem. mieszkał w Warszawie; pocz. kierował biurem budowlanym, później był kier. kina "Atlantic"; w czasie powstania warsz. został ranny. W 1945 na stałe zamieszkał w Szczecinie i zasłużył się dla tego regionu w pierwszym okresie organizowania tu instytucji kul­turalnych i pierwszych imprez artyst., m.in. kon­certów symfonicznych. Był naczelnikiem w Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorza Zachodniego. Dzięki jego staraniom w 1946 powstał w Szczecinie T. Polski; był jego pierwszym dyr. administracyjnym od czerwca do sierpnia 1946 za dyrekcji B. Skąpskiego. Od wiosny 1948 do 1 VIII 1951 był dyr. administracyjnym Robotniczego Tow. Muz. w Szczecinie (był to za­czątek Filharmonii Szczecińskiej). Od czerwca 1946 przeszło dziewiętnaście lat kierował szczecińskim Oddziałem ZAiKS-u.
Był zdolnym aktorem o dobrych warunkach zew­nętrznych i w pocz. kariery, a także w 1. dwudzies­tych, podobał się w rolach amantów w komediach i dramatach. Po II wojnie świat. nie występował. Jego role to m.in.: Rycerz Czarny ("Wesele"), Radwan ("Gra serc"), Durand ("Zielony frak"), Rembo ("Damy i huzary"), Dolski ("Wielki człowiek do małych inte­resów"), Kasjo ("Otello"), Kazimierz ("Wesele Fonsia"), Jakub Macchia ("Nauczycielka" D. Niccodemiego), Eros ("Eros i Psyche"), Jeff Gorelon ("Dom osaczony"), Pan de Prunelles ("Rozwiedźmy się"), Harry Logan ("Pierwsza pani Selby"). Wiele też reżyserował. Na największą uwagę zasługuje jednak jego wieloletnia działalność jako zdolnego organizatora na stano­wisku dyr. administracyjnego wielu scen polskich. L. Schiller określał go np. jako "energicznego, peł­nego inicjatywy i taktu, wybitnie utalentowanego administratora". Grał w filmach pol.: "Ludzie bez jutra", "Na jasnym brzegu" (1921).
Bibl.: Ciesielski: Teatr pol. w Gdańsku; Fallek: Scena łó­dzka; Hist. filmu t. 1; Jankowski, Misiorny; Jewsiewicki: Materiały; Konarska-Pabiniak: Repertuar; Krasiński: Warsz. sceny; Lorentowicz: T. Polski; Marczak-Oborski: Teatr 1918-39; Nawrat: Repertuar; Schiller: Droga przez teatr; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 391, 410 (tu błędna wiadomość, że Cz. był dyr. w Poznaniu od sez. 1920/21); Sobański: Teatr Pol. na Śląsku; Szletyński: Siedem gawęd s. 105; Szyfman: Labirynt; Świtała; Ilustr. Prz. Teatr. 1921 nr 20; Kur. Warsz. 1921 nr 252, 1922 nr 216, 1930 nr 123, 125, 151; Kur. Szcz. 1959 nr 74 (il.), 1965 nr 13 (il.), 1966 nr 30; Pam. Teatr. 1980 z. 1 s. 111-112, 116; Pol. Scena i Szt. 1914 nr 6; Afisze, IS PAN; Akt zgonu nr 77/1966, USC Szczecin; Akta (tu fot.), ZASP; Kułaga: T. Bagatela; Programy, MTWarszawa.
Ikon.: Fot - Arch. Dok. Mech., Bibl. Nar., IS PAN, MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji