Osoby

Trwa wczytywanie

Natalia Borodziczowa-Pomian

POMIAN Natalia, właśc. N. Borodzicz, zamężna Eychhorn (7 VII 1877 Warszawa - ok. 7 VIII 1944 War­szawa), aktorka, śpiewaczka. Była córką wyższego urzędnika Namiestnictwa Mikołaja Borodzicza i Tekli z Pomian-Grabskich. Po ukończeniu pensji w Warsza­wie uczyła się śpiewu. Miała głos mezzosopranowy. Jako śpiewaczka występowała na koncertach estrado­wych i w salonach melomanów warszawskich. Jako aktorka debiutowała 31 V 1902 w T. Ludowym w War­szawie w komedii "Kominiarze". Na scenie używała po­czątkowo pseud. Pomian, później występowała naj­częściej jako Pomian-Borodzicz, lub niekiedy jako Bo­rodzicz. W warsz. T. Ludowym pozostawała do 1905. 14 VII 1903 wyszła za Franciszka Eychhorna, studenta Politechniki Warsz., później architekta. W początku 1906 wyjechała z Warszawy; występowała w Łodzi, a latem 1906 z zespołem łódz. pod dyr. M. Gawalewicza w sali Filharmonii w Warszawie, m.in. w rolach: Ewy ("Rabagas"), Heleny ("Ogniem i mieczem"), Hanki ("Chłopi"). W sez. 1906/07 i 1907/08 należała do zespołu T. Miej­skiego w Krakowie i grała m.in. Laurę ("Kordian"), Annę ("Warszawianka"), Ludwikę Sczaniecką ("Lelewel"), Bar­barę ("Zgon Barbary Radziwiłłówny"), Sonkę ("Odwieczna baśń"), Celię ("Jak wam się podoba"), Anielę ("Śluby pa­nieńskie"), Klarę ("Zemsta"). W sez. 1908/09 występowała w T. Miejskim we Lwowie. W lipcu 1909 została zaanga­żowana do zespołu dramatu WTR; odtąd na scenach T. Rozmaitości i T. Letniego występowała stale do 1921. Następnie ze względów rodzinnych porzuciła scenę. W Warszawie grała m.in. Marynę ("Car Samo­zwaniec"), Alinę ("Balladyna"), Amelię ("Horsztyński"), Anie­lę ("Wielki człowiek do małych interesów"), Helenę ("Sen nocy letniej"), Teresę ("Orlątko"). W ostatnim sez. po­bytu na scenie warsz. 1920/21 grała m.in. Panią Dobrójską ("Śluby panieńskie") i Daumową ("Panna Mali­szewska"). W styczniu 1913 występowała gościnnie we Lwowie.
Była obdarzona dobrymi warunkami zewnętrznymi i głębokim, przyjemnym głosem. "Śliczna kobieta i bar­dzo uzdolniona artystka", "używana w emploi tzw. amantek lirycznych, co szło w parze z jej usposobieniem na wskroś subtelnym" - wspominał ją A. Grzymała-Siedlecki. Grała jednak także z powodzeniem role wy­magające siły dram., m.in. wiele udanych w dramatach S. Wyspiańskiego. Brała czynny udział w pracach ZASP; w 1919 była delegatem T. Rozmaitości na I Zjazd ZASP, a w 1921 członkiem Zarządu Głównego tej organizacji. Zginęła podczas powstania warsz., roz­strzelana przez Niemców.
Bibl.: Grzymała-Siedlecki: Pawlikowski; Hahn: Shakespeare w Polsce; Pam. teatr. 1963 z. 1-4 (Straty osobowe t. pol.); Teatr 1962 nr 3 (A. Grzymała-Siedlecki); Afisje, IS PAN; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-16; Informacje córki H. Szwankowskiej.
Ikon.: Fot. pry w. i w rolach - IS PAN, MHKraków, zb. H. Szwankowskiej Warszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji