Osoby

Trwa wczytywanie

Edmund Springer

SPRINGER Edmund (1 II 1906 Berlin - 31 XII 1967 Bytom), dyrygent. Był synem Józefa S., dru­karza, i Wiktorii z domu Bączyk, mężem Marii Kandziory. Od ósmego roku życia uczył się w Berlinie gry na skrzypcach i fortepianie. W 1919 przyjechał z rodzicami do ich rodzinnego miasta Poznania i tu zdał maturę w Gimn. Matematyczno-Przyrodniczym im. Bergera. Nadal uczył się mu­zyki: gry na wiolonczeli oraz dyrygentury u J. Bojanowskiego. Od jesieni 1924 zaczął pracować jako pianista w orkiestrze pozn. kinoteatru Apollo. W 1936-39 prowadził odziedziczoną po ojcu drukarnię pn. "Litografia. Kartonaż. Plakat". Nie przerwał jed­nak swoich zajęć muz., grał w kinach, kawiarniach, t. varietes, na statkach Pol. Linii Oceanicznych (np. na statku "Pułaski", rejsy Gdynia-USA). Po wybu­chu II wojny świat. grał w pozn. "Cafe Esplanada". W 1940 został aresztowany i osadzony w więzieniu Fort VII. Zwolniony w 1941, wyjechał do Krakowa i do 1944 pracował tam w drukarni. W 1945-47 był kier. drukarni w Katowicach, 1948-50 wicedyr. te­chnicznym w Bytomskich Zakładach Graficznych. Równocześnie nadal zajmował się muzyką; w 1945 został członkiem orkiestry PR w Katowicach; w 1947-50 występował na koncertach szkolnych i ob­jazdowych; grywał też w kawiarniach (był doskona­łym pianistą rozrywkowym). W 1950 został korepe­tytorem solistów w Operze Śląskiej w Bytomiu, po­tem chórmistrzem, a w 1953 został mianowany dy­rygentem i funkcję tę sprawował do końca życia. Pierwszym przygotowanym przez niego przedstawie­niem był balet "Na kwaterunku" (1954). Opracował i prowadził nast. takie prem., jak: "Tosca" (1956), "Pan Twardowski" (1957), "Łucja z Lammermooru" (1961), "Poławiacze pereł" (1963). W 1958 uczestniczył w występach Opery Śląskiej w Czechosłowacji. Poza pracą w operze nadal brał częsty udział w koncertach estradowych. Od 1957 działał aktywnie w SPAM-ie. W 1960 rozpoczął pracę pedag. w PWSM w Kato­wicach.
Bibl.: Almanach 1967/68; Błaszczyk: Dyrygenci; Jankowski, Misiomy; Opera Śląska 1945-55 (il.); Akta, Opera Śląska Bytom; Akta, SPAM.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji