Osoby

Trwa wczytywanie

Andrzej Girtler

GIRTLER Andrzej (16 IV 1904 Borysław k. Lwowa - 27 VII 1968 Kraków), aktor. Był synem Kazimierza G. i Marii z Łobaczewskich, mężem Ireny Girtler. Uczył się pocz. w Borysławiu, gdzie jego ojciec kierował kopalnią nafty, nast. w Kra­kowie i Chyrowie, gdzie zdał maturę. W 1923-25 w Krakowie studiował w Szkole Handlu Zagranicz­nego oraz był na I roku wydz. prawa. W 1925 zaangażował się do zespołu H. Czarneckiego i de­biutował na scenie; wiadomo, że występował z tym zespołem np. w Częstochowie, Piotrkowie, Rado­miu, Kielcach (jesień t.r.), a w sez. 1925/26 w T. Miejskim w Sosnowcu. Od 1926 uczył się w Miej­skiej Szkole Dram. w Krakowie i ukończył ją w 1928. W sez. 1928/29 występował w T. Miejskim w Grudziądzu, 1929/30 tamże w teatrze zorganizo­wanym na zasadzie zrzeszenia, w 1930 przez kilka miesięcy w t. zrzeszeniowym Studio 30 w Krako­wie. Od 1 XI 1930 związał się z Redutą w Wilnie, a od 1931 w Warszawie; brał udział w objazdach zespołu Instytutu Reduty. W 1933 przerwał pracę aktorską z powodu ciężkiej sytuacji finansowej ro­dziny po śmierci ojca i przeniósł się do Borysławia, gdzie pracował w Urzędzie Skarbowym (do wybu­chu wojny), a nast. w przemyśle naftowym (do 1944). w 1945 jako repatriant wrócił do Polski. Od października 1945 do 31 VIII 1949 pracował w PWSM w Krakowie. Od 1 IX 1949 został zaan­gażowany jako aktor do krak. T. Młodego Widza i pozostał w nim do końca 1951. W sez. 1952/53 występował w T. Polskim w Bielsku-Białej i Cie­szynie, 1953/54 w T. im. Bogusławskiego w Ka­liszu, 1954/55 w T. Dramatycznych w Częstocho­wie, od 1955/56 do końca 1957/58 w T. Zagłębia w Sosnowcu, w sez. 1958/59 w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, 1959/60 i 1960/61 w T. im. Bo­gusławskiego w Kaliszu, od czerwca 1961 i nast. w sez. 1961/62 w T. Ziemi Krakowskiej w Tarno­wie, od sez. 1962/63 do końca 1965/66 w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, a w 1966/67 i 1967/68 w T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze. Grał m.in. takie role, jak: Sławnicki ("Nikt mnie nie zna"), Cocane ("Szczygli zaułek"), Dyrektor ("Wodewil warsza­wski"), Rycerz Czarny, Żyd i Ojciec ("Wesele"), Pan Frank ("Pamiętnik Anny Frank"), Poloniusz ("Hamlet"), Podkomorzy ("Powrót posła"), Robert ("Henryk VI na łowach"), Jan Gaunt ("Ryszard II"). Grywał w filmach.
Bibl.: Almanach 1967/68; Hist. filmu t. 5 (błędnie jako Firtler); Kaszyński: Teatralia; O zespole Reduty s. 414; Żywot: Dwa­dzieścia sezonów; Biuletyn Informacyjny SPATiF 1968 nr 89-90; Gaz. Kieł. 1925 nr 91; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Wosiek: Teatry objazdowe.
Ikon.: Fot. - Bibl. Nar., IS PAN.
Film.: 1966 - "Faraon" (f.); 1967 - "Chudy i inni" (f.).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji