Osoby

Trwa wczytywanie

Henryk Czyż

CZYŻ Henryk Maciej (24 II 1926 Sosnowiec - 25 XI 1980 Warszawa), aktor. Był synem Franci­szka i Bolesławy Cz., mężem Janiny Józefy Tar­gowskiej. Pracę w teatrze rozpoczął w 1945 w T. Miejskim w Sosnowcu; był tam aktorem i in­spicjentem. Po roku opuścił scenę i w 1946-48 uczył się w gimn. muz. w Katowicach; równocześ­nie pracował w Spółdzielni Wydawniczej "Czytel­nik" i występował jako recytator i śpiewak w ze­spole teatralnym "Pionierów Czytelnictwa". W 1948 zdał maturę, przybył do Warszawy, został przyjęty do PWSA (nast. PWST) i w 1952 ukończył Wydz. Aktorski. Odtąd stale występował na scenach war­szawskich. W sez. 1952/53-1954/55 grał w T. Sy­rena, m.in. Władysława Mąckiego juniora ("Żołnierz królowej Madagaskaru"). W 1955 występował krótko w T. Nowej Warszawy, 1955-57 w T. Młodej Warszawy, od 1957 do 1963 w T. Klasycznym (także na jego drugiej scenie - T. Rozmaitości oraz w T. Widziadło). Od sez. 1963/64 do 1980 był aktorem w T. Dramatycznym m. st. Warszawy. Grał niewielkie role, takie jak: Szymon ("Farfurka królowej Bony"), Rotmistrz ("Odprawa posłów gre­ckich"), Rzeźbiarz ("Żeglarz"), Filotus ("Tymon Ateń­czyk"), Redaktor ("Wyzwolenie"), Lucas ("Po upadku"), Major Friedli ("Meteor"), Docto ("Życie jest snem"), Medyk ("Król Lear"), Czybisow ("Śmierć Tarełkina"). Przez wiele lat współpracował jako aktor z Teatrem PR oraz Teatrem TV.
Bibl.: Almanach 1980/81; Rendez-vous z Syreną; T. Dra­matyczny w Warszawie; Warszawska szkoła teatralna. Szki­ce i wspomnienia, Warszawa 1991; Życie Warsz. 1980 nr 280, 284; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu. fot.). ZASP.
Film.: 1978 - "Akcja pod Arsenałem" (f.), "Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie" (f.); Materiały - Archiwum TV Warszawa.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji