Osoby

Trwa wczytywanie

Jerzy Block

Jerzy Olgierd Block (20 III 1904 Grabica, k. Piotrkowa Trybunalskiego - 29 VI 1996 Sko­limów), aktor, reżyser. Studiował przez 3 lata polonistykę na Uniw. im. Batorego w Wilnie i równocześnie uczył się w Instytucie Reduty. W 1926 zdał aktorski egzamin ZASP-u i wyje­chał do Warszawy, gdzie na pryw. lekcjach uczył się śpiewu solowego. W 1. 1927-29 wystę­pował w T. Reduta w Wilnie, m. in. w przed­stawieniach: "Żywa maska" Pirandella, "Tamten" Zapolskiej, "Car Paweł I" Mereżkowskiego (Baszyłow), "Murzyn warszawski" Słonimskiego. W 1. 1929-30 odbywał służbę wojskową. Na sez. 1930/31 zaangażował się do objazdowego T. Wołyńskiego z siedzibą w Łucku. Grał tam m. in. Kacperka ("Majster i czeladnik" Korzeniowskie­go), Wiktora ("Pan Jowialski" Fredry). W sez. 1932/33, wg własnej relacji, występował w kaba­recie "Cocteil", w 1933 w warsz. T. im. Żerom­skiego, m. in. w roli Pitagorasa ("Panowie w no­wych kapeluszach" Kiersnowskiego). W sez. 1933/34 grał w T. Miejskim w Toruniu, takie role, jak: Lech ("Lilla Weneda" Słowackiego), Lefty ("Ar­tyści" Hopkinsa), Ulrich ("Coś tu nie w porządku" Arnolda), Malinowski ("Dom otwarty" Bałuckiego), Andrzej Kros ("Ten i tamten" Kiedrzyńskiego), Noel ("Pani X" Bissona). W grudniu 1934 prze­niósł się do Warszawy i do końca sez. wystę­pował w T. Comoedia. W sez. 1935/36 grał w wil. T. Lutnia m. in. Szuberta ("Domek trzech dziewcząt" Schuberta), Ferdynanda ("Nitouche" Hervego), Księcia de Chaisele ("Madame Dubarry" Millockera). W 1. 1936-39 był aktorem T. Powszechnego TKKT w Warszawie, a równo­cześnie w 1. 1937-39 studiował na wydz. reży­serskim PIST (warsztatem teatr. była "Piosnka wujaszka" Fredry, 26 II 39). Po II wojnie świat., w 1. 1945-48 był aktorem i reżyserem Miejskich T. Dramatycznych w Warszawie. Reżyserował (z J. Bieliczem) "Królową przedmieścia" Krumłowskiego i samodzielnie "Przyjaciel przyjdzie wieczorem" Companeeza i Noego, "Fraszki i Ma­ski taneczne" Rodocia (z J. Ciecierskim), grał Kantka w wodewilu Krumłowskiego, Fujarkiewicza ("Dom otwarty" Bałuckiego), Pana Młodego ("Wesele" Wyspiańskiego). W sez, 1946/47 pełnił funkcję kier. jednej ze scen MTD, T. Comoedia. W sez. 1948/49 w T. Śląsko-Dąbrowskich w Katowicach reżyserował "Gwiazdę profesora Stevensona" Stevarda (na scenie filii w Sosnowcu) i występował w roli Łukasza ("Nawrócony" wg Prusa w filii w Opolu). W sez. 1949/50 był w zespole T. Polskiego w Poznaniu (na scenie Komedii Muzycznej reży­serował "Zielonego Gila" de Moliny), w sez. 1950/51 w T. Nowej Warszawy w Warszawie (Czernienko w "Poemacie pedagogicznym" wg Makarenki), w sez.1951/52 T. Ziemi Pomor­skiej w Toruniu. Następnie wrócił do Warsza­wy i w 1. 1952-53 pracował w radiu, w 1. 1953-55 był aktorem T. Domu Wojska Polskie­go, gdzie zagrał m. in. Komisarza ("Zagłada eskadry" Korniejczuka), w 1. 1955-57 T. Pol­skiego (Brożek w "Odwiedzinach" Godziemby-Wysockiego). W 1956 reżyserował gościnnie "Cyrulika sewilskiego" Beaumarchais'go w T. Ziemi Opolskiej. Na sez. 1957/58 został zaan­gażowany do T. im. Osterwy w Lublinie. Od sez. 1958/59 do emerytury, na którą przeszedł 1 I 76, występował w T. Rozmaitości we Wroc­ławiu (od 1967 pn. T. Współczesny), w takich rolach, jak np.:Don Diego ("Dziewczyna z dzba­nem" de Vegi), Józef ("Derby w pałacu" Abramo­wa), Agent Lejba ("Róża" Żeromskiego), Yot ("Człowiek, zwierzę i cnota" Pirandella), Bazylewski ("Worcell" wg scenariusza Marczewskie­go), Kiciński ("Król i aktor" Brandstaettera), Książę ("Pan Wokulski" wg Prusa). Sporadycz­nie reżyserował, np. "Gdyby nie Wenus" Breck. Na scenie wrocł. w 1971 obchodził jub. 45-lecia pracy artyst. w roli Króla Piotra ("Leonce i Lena" Buchnera). Będąc na emeryturze, grał czasem gościnnie, np. w sez. 1976/77 w T. Współczes­nym w Warszawie rolę Księdza zakonnego ("Kordian" Słowackiego), sez. 1983/84 w Lubu­skim T. im. Kruczkowskiego Ojca ("Dwa teatry" Szaniawskiego). Występował w filmach, np.: "Ludzie z pociągu" (Kaliński), "Faraon" (Fellach), "Salto" (Stary), "Zerwany most" (Ojciec), "Czerwone i złote" (Szłapa), "Pierścień księżnej An­ny" (Jeniec Krzyżak), "Znaki na drodze" (Kurek). Ostatnie lata życia spędził w Schronisku Aktorów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.
Źródło: Almanach Sceny Polskiej 1995/96 tom XXXVII, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2001

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji