Osoby

Trwa wczytywanie

Stanisław Moskalewicz

MOSKALEWICZ Stanisław (11 IV 1920 Kraków - 7 VII 1972 Kielce), aktor. Był synem Włady­sława M., kierowcy, i Michaliny z domu Piekarz, mężem aktorki Marii Deskur. Ukończył gimn. w Krakowie; od ok. 1936 brał udział w imprezach rewiowych, okresowo uczestniczył w objazdach ze­społu T. Pilarskiego, który był równocześnie jego pierwszym nauczycielem gry scenicznej. Od 1938 uczęszczał do Studia 39 przy Krak. Konfraterni Teatralnej; 18 VI 1939 zdał eksternistyczny egzamin PIST-u w Warszawie. W czasie II wojny świat. pracował fizycznie na kolei w Krakowie, w 1945 organizował tu półzaw. T. Kolejarza. W 1946-48 występował w T. Ziemi Rzeszowskiej w Rzeszowie, w sez. 1948/49 w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, 1949/50 w T. im. Żeromskiego w Kielcach, 1950-53 ponownie w Rzeszowie, 1953 w T. Dolnośląskim w Jeleniej Górze, 1954-55 w T. Satyryków w Poznaniu, 1955-57 w T. Dramatycznych w Często­chowie, w sez. 1957/58 w T. Ziemi Krakowskiej w Tarnowie, 1958/59 T. Polskim w Bielsku i Cie­szynie, 1959/60 pocz. w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, a od wiosny 1960 w T. Dolnoślą­skich w Jeleniej Górze (do listopada t.r.). Od 15 II 1961 zaangażowany w T. im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, w sez. 1961/62 i 1962/63 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1963-65 w T. Polskim w Bielsku-Białej, a od 1965 był aktorem T. im. Żeromskiego w Kielcach. Ceniony szczególnie w rolach charakterystycznych; grał m.in. Majora ("Da­my i huzary"), Orgona ("Świętoszek"), Wojewodę ("Ma­zepa"), Wistowskiego ("Grube ryby"), Borutę ("Zacza­rowane koło"). Miechodmucha ("Krakowiacy i Górale"), Sołtysa ("Klątwa"), Skrzyneckiego ("Warszawian­ka"), Stomila ("Tango").
Bibl.: Almanach 1971/72; Kaszyński: Teatralia; Misiorny: Teatry Ziem Zachodnich; Gaz. Częst. 1960 nr 11; St. Ludu 1965 nr 30, 1972 nr 191 (il.); Programy (m.in. T. Biel­sko-Biała 1945-70; T. w Jeleniej Górze), IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN, ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji