Osoby

Trwa wczytywanie

Franciszek Puget

PUGET, Puszet, Franciszek Jacek, Józef, właśc. F. de Puget-Puszet (17 XI 1926 Poznań - 9 IV 1980 Kraków), aktor, lalkarz, reżyser. Był synem Jacka Jakuba P. i Zofii Franciszki ze Szczęsnowiczów, artystów rzeźbiarzy, bratem Jana Łukasza P., krytyka teatr, i kier. lit. wielu t. lalek. Był trzy­krotnie żonaty: z Anną z Kwiatkowskich, 1° v. Ma­ciejewską, 2° v. Nelken, plastyczką w T. Groteska i Starym T. (ślub w 1952); z Renatą P., adeptką w T. Groteska (ślub w 1968); z Zuzanną Dala, Węgierką zamieszkałą w Polsce, historykiem sztuki (ślub w 1969). W 1939 ukończył szkołę powszechną im. Kochanowskiego w Krakowie. Początek okupa­cji spędził z rodzicami w Krakowie, gdzie chodził do szkoły handlowej. W 1942 uczęszczał na kon­spiracyjne kursy gimn. ogólnokształcącego w War­szawie. W 1943-44 grał w przedstawieniach krak. konspiracyjnego T. Niezależnego T. Kantora, m.in. wystąpił jako Kanclerz ("Balladyna"). W 1944 został aresztowany za uchylanie się od przymusowych ro­bót przy okopach niem.; na krótko uwięziony w Tarnowie, potem przewieziony do obozu w Tucho­wie pod Tarnowem, skąd wrócił w styczniu 1945. Od marca 1945 był aktorem T. Lalek Groteska w Krakowie. W widowisku "Cyrk Tarabumba", inaugu­rującym działalność teatru, wystąpił w roli Clowna Łatki (czerwiec 1945). W styczniu 1947 odszedł z Groteski. W 1947 ukończył w Warszawie gimn. dla dorosłych (mała matura), nast. uczył się w wieczorowym lic. dla dorosłych w Krakowie. Od 1 IX 1949 powrócił do zespołu aktorskiego Gro­teski, z którym związany był do końca życia. W pocz. 1. pięćdziesiątych uczęszczał do studia dram. przy Grotesce. Egzamin eksternistyczny zdał w Kra­kowie 26 X 1955, uzyskując uprawnienia aktora-lalkarza. Od 1962 sporadycznie reżyserował: "Złoto króla Megamona", "Czarodziejski bęben", "Siódma wy­prawa", "Bajki pana Bajarza", "Gdzie jest Piotrowski?" W T. Groteska obchodził 1 IX 1974 jubileusz dwudziestopięciolecia pracy artystycznej. Był współ­twórcą wielu wybitnych spektakli Groteski; "rzadki to przypadek, by życiorys artystyczny aktora tak ściśle i trwale związał się z jedną sceną, zespołem, stylem". Zmarł po długiej chorobie. Ważniejsze role: Generał ("Nowe szaty króla"), Oj­ciec Scholastyk i Belzebub ("Igraszki z diabłem"), Król Megamon ("Złoto króla Megamona"), Don Perlimplin ("Historia Don Perlimplina i pięknej Belissy"), Komornik ("Męczeństwo Piotra Oheya"), Król Wacław ("Ubu król"), Braun ("Opera za trzy grosze"), Starzec ("Kartoteka"), Anzelm ("Skąpiec"), Brygiello ("Trzy pomarańcze"), Ja ("Dom na granicy"). Działał aktywnie w sekcji t. lalkowych w SPATiF-ie. Był popularną postacią w środowisku kulturalnym Kra­kowa.
Bibl.: Almanach 1979/80; PSB t. 30 (biogram Jacka Jakuba Pugeta); Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 165, 167 (il.); Teatr 1980 nr 14; Tyg. Powsz. 1980 nr 31; Życie Warsz. 1980 nr 86; Akta, T. Lalki i Maski Groteska Kraków; Akta (tu fot.), ZASP; Archiwum rodzinne Jana Pugeta, Warszawa (tu akt urodzenia); Groteska 1945-65; Groteska 1945-57 (il.); Program "Domu na granicy", prem. 1979 T. Groteska (tu il. i cyt.).
Ikon.: J. Żebrowski: P. jako Wezyr (Lampa Aladyna), karyk., rys., repr. Echo Krak. 1951 nr 14.
Film.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji