Osoby

Trwa wczytywanie

Henryk Łabuński

ŁABUŃSKI Henryk (14 VIII 1912 Wilno - 21 XI 1979 Lublin), śpiewak, aktor. Był synem Jana Ł., piekarza, i Marianny z Pietkiewiczów, pielęgniarki, mężem Eugenii z domu Wierus. W 1930 ukończył w Wilnie Gimn. matematyczno-przyrodnicze im. Słowackiego, po czym studiował na Uniw. Stefana Batorego i występował w akademickim chórze rewelersów oraz w zespole amat. Kolejarz. Według własnej relacji pracę na scenie wil. zaczął w 1931 obsadzony przez Z. Śmiałowskiego w roli Lirnika ("Chata za wsią"); pozostał w teatrze i imał się rozmaitych zajęć: maszynisty, suflera, inspicjenta, śpiewaka w chórze. W sez. 1931/32 pracował w T. na Pohulance, w 1932-36 w T. Lutnia. W tym czasie kształcił się w wil. konserwatorium i pobierał lekcje śpiewu i gry aktorskiej, m.in. u O. Olginy, W. Wyleżyńskiej, A. Ludwiga, M. Szpakiewicza. W 1936 przyjechał do Warszawy, dorywczo współ­pracował z t. Wielka Rewia i Narodowym, ale dopiero w 1937 uzyskał prawa aspiranta ZASP-u. Po powrocie do Wilna grał w T. Lutnia (1937-41). Po wojennej przerwie, od sierpnia 1944 występował w Wilnie pocz. w T. Miniatur, nast. zorganizował z L. Sempolińskim t. Ogród Artystów; w paździer­niku t.r. znalazł się w zespole pol. T. Komedii Muzycznej i wystąpił w prem. "Króla włóczęgów" (22 XII 1944). W kwietniu 1945 był repatriowany z tym teatrem do Torunia; pocz. należał do zespołu T. Ziemi Pomorskiej i grał Burczykowskiego ("Pod­wójna buchalteria"); wraz z innymi aktorami dawnej Lutni występował w szpitalach i świetlicach. W październiku 1945 z grupą tą przybył do Łodzi i do 1955 grał tam w T. Komedii Muzycznej Lutnia (potem pn. Połączone T. Muzyczne, T. Muzyczny). W sez. 1955/56 należał do objazdowego zespołu artystów łódz. Operetki, występował w ponad sześć­dziesięciu miastach jako Kapitan Sebastiano Massakruj ("Bohater z romansu"). Następnie zaangażował się do Operetki w Lublinie (sez. 1956/57), potem grał w lub. T. im. Osterwy (sez. 1957/58), ponownie w Operetce łódz. (sez. 1958/59), a od 1959 do końca życia był solistą Operetki (od 1977 T. Mu­zyczny) w Lublinie. Obchodził na tej scenie 27 III 1976 jubileusz czterdziestopięciolecia pracy artyst. jako Tymoteusz Rurka w "Wielkiej alei". Współpra­cował z ruchem amat., występował w programach estradowych i w filmach.
Grał m.in. takie role, jak: Noel ("Król włóczęgów"), Loriot ("Nitouche"), Janczi ("Wiktoria i jej huzar"), Ferri ("Księżniczka czardasza"), Doktor Blind i Frosz ("Zemsta nietoperza"), Bosman ("Panna Wodna"), Kor­niej ("Niespokojne szczęście"), Miechodmuch ("Krako­wiacy i Górale"), Alfred Doolittle ("My Fair Lady"), Harry Trevor ("Daj buzi, Kate"), Kalman Żupan ("Ba­ron cygański"), Jowisz ("Orfeusz w piekle"). Był mi­strzem epizodów, hołdował tradycjom dawnego, so­czystego aktorstwa komediowego i charakterystycz­nego. Miał wyrazistą mimikę i ładnie brzmiący, lekki, barytonowy głos. Zarówno w Łodzi, jak i w Lublinie cieszył się dużą popularnością. Pisano o nim: "świetny śpiewak operetkowy, pełen werwy i młodzieńczej ruchliwości, którego wejście na sce­nę lub estradę zawsze wywołuje na sali charaktery­styczny, pełen życzliwości i podziwu szmerek wśród publiczności".
Bibl.: Almanach 1979/80; Sempoliński: Druga polowa; Ka­mena 1976 nr 7 (tu cyt. i il.); Kur. Lub. 1961 nr 37 (il.), 1969 nr 304; Pam. Teatr. 1963 z. l-4 s. 231; Sztandar Ludu 1975 nr 3, 1976 nr 71 (il.); Afisze, programy (m.in. Jubileusz 45-lecia pracy artystycznej Henryka Łabuńskiego z il.; Operetka w Lublinie 1947-68, il.; 40 l. sceny ope­retkowej w Łodzi, il.), IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: P. Bednarski: Portret, repr. Kamena 1976 nr 7; Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji