Osoby

Trwa wczytywanie

Józef Czopnik

CZOPNIK Józef Antoni (5 XII 1919 Chorzów - 24 XII 1979 Chorzów), aktor, lalkarz. Był synem górnika Teofila Cz. i Katarzyny z domu Anioł. Ukończył dwie klasy gimn. klasycznego w Chorzo­wie; w 1934 przerwał naukę z powodu trudności finansowych. W 1935-39, po ukończeniu kursu ste­nografii i maszynopisania, pracował jako pomocnik biurowy w Katowicach. W 1939 otrzymał świadec­two ukończenia Rocznych Koedukacyjnych Kursów Handlowych Izby Przemysłowo-Handlowej w Ka­towicach. W czasie okupacji niem. był członkiem Pol. Organizacji Partyzanckiej, okresowo pracował fizycznie; od kwietnia 1941 do maja 1943 był wię­ziony przez gestapo i osadzony w obozie koncen­tracyjnym w Oświęcimiu; ponownie aresztowany w 1944 (maj-listopad). W 1945-50 był pracownikiem umysłowym w różnych instytucjach w Chorzowie i Katowicach. Jednocześnie w 1947- 49 uczestniczył w kursach teatr., organizowanych przy Woj. DK w Katowicach, a w 1949 dorywczo był aktorem dzia­łającego tam t. kukiełkowego. Od 1 X 1950 do 31 X 1958 był w zespole aktorskim T. Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. Egzamin eksterni­styczny zdał 9 IX 1957 w Krakowie i uzyskał uprawnienia aktora-lalkarza. W grudniu 1958 był kier. zespołu lalkarskiego działającego przy Klubie Garnizonowym w Gliwicach. Od stycznia 1959 do końca sez. 1966/67 (z przerwą od 1 IX 1959 do 30 V 1960, gdy pracował w chorzowskiej gastro­nomii) był aktorem T. Dzieci Zagłębia w Będzinie. Od 1 IX 1967 ponownie był w zespole T. Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach, gdzie występował do przejścia na emeryturę 1 IV 1975. Role: Car ("Czarodziejski bęben"), Odmikufel ("Igrce w gród walą"), Sędzia ("Przygody Guignola"), Generał ("Która godzina?"), I Osoba z teatru Brechta ("Szczęśliwy książę").
Bibl.: Almanach 1979/80; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, T. Lalki i Aktora Ateneum Katowice; Programy, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji