Osoby

Trwa wczytywanie

Sylwester Czosnowski

CZOSNOWSKI Sylwester (2 XII 1908 Płock - 4 I 1970 Warszawa), dyrygent, dyrektor, kierownik muz. teatru. Był synem muzyka Ignacego Cz. i Kamili z Moszczyńskich, mężem najpierw Marii z Olszewskich, potem aktorki Bogusławy Cz. z domu Michna (ślub w 1944), a nast. Haliny Baranówny. Ukończył szkołę muz. w Płocku, później kształcił się w konserwatorium w Wilnie pod kier. E. Dzie­wulskiego i A. Wyleżyńskiego, a w 1929-31 w konserwatorium w Katowicach u M. Zuny (dyry­gentura) i W. Friemanna (kompozycja). W 1932 współpracował ze Stow. Polska Opera Ludowa. W 1932-33 odbywał służbę wojskową. W 1933-36 uczył w konserwatorium wil., współpracował jako dyrygent orkiestry z miejscową rozgłośnią PR i T.Miejskim w Wilnie (sporadycznie dyrygował, opra­cowywał ilustracje muz., np. w 1934 do "Hamleta"); był też dyrygentem Wileńskiej Orkiestry Kameral­nej. Od 1936 uzupełniał studia muz. w Paryżu, m.in. u N. Boulanger; działał tam w Stow. Młodych Muzyków Polaków. Zorganizował zespół wokalno­taneczny, z którym występował w objazdach we Francji, Szwajcarii i Włoszech. W 1938 był dyr. szkoły muz. w Brześciu nad Bugiem, gdzie zorga­nizował też chór i orkiestrę symfoniczną. W sez. letnich 1938 i 1939 dyrygował gościnnie przedsta­wieniami Polskiej Opery Ludowej w T. na Wyspie w warsz. Łazienkach. Podczas II wojny świat. zna­lazł się we Lwowie. W 1940-41 był prof. w lwow. konserwatorium. Jednocześnie w sez. 1940/41 był kier. muz. (wraz z J. Mundem) Polskiego T. Dra­matycznego; był autorem muzyki do "Krakowiaków i Górali", ostatniej prem. tego teatru przed wkro­czeniem wojsk niem. (20 VI 1941). Podczas oku­pacji niem. pracował w fabryce marmolady we Lwowie. Od sierpnia 1944 i w sez. 1944/45 znowu był kier. muz. i dyrygentem lwow. Polskiego T. Dramatycznego oraz wykładał w studium przy tym teatrze. W tym okresie napisał, bądź opracował, muzykę do przedstawień: "Burmistrz Stylmondu", "Cały dzień bez kłamstwa", "Mąż i żona", "Misja Mr Perkinsa do kraju bolszewików", "Moja siostra i ja", "Wesele". W sierpniu 1945 zorganizował we Lwowie zespół estradowy pn. T. Małych Form Miniatury Związku Patriotów Polskich (otwarcie 13 XI 1945) i prowa­dził go w sez. 1945/46. Zespół ten repatriował się latem 1946 do Szczecina, gdzie od 1 IX 1946 przejął siedzibę przy ul. Swarożyca, zmieniając na­zwę teatru na Komedia Muzyczna. Czosnowski był dyr., kier. artyst. i dyrygentem tej sceny do 20 IX 1948 (od października 1947 zmiana nazwy na T. Polski). W tym czasie uległ ciężkiemu wypad­kowi, w którym stracił nogę. Po długim leczeniu przeniósł się do Warszawy. Był tu kier. muz. Lu­dowego T. Muzycznego (1950-52), dyrygentem or­kiestry symfonicznej Warsz. Tow. Muzycznego. W 1952-54 pracował jako dyrygent w Zespole Pieśni i Tańca Wojska Polskiego. Od 2 V 1958 do końca sez. 1958/59 był dyr. i kier. artyst. ope­retkowego T. Muzycznego na Pradze; przygotował m.in. prem. "Jadzi wdowy", "Hrabiego Luksemburga", "Wiktorii i jej huzara". W 1962 wrócił na stanowisko dyrygenta w Centralnym Zespole Artyst. Wojska Polskiego. Był kompozytorem utworów orkiestrowych: poematów symfonicznych, suit baletowych, utworów ka­meralnych, muzyki baletowej (np."Baletu żołnier­skiego", sceny baletowej "Dożynki"), muzyki do komedii muz. oraz wielu ilustracji muz. do przedstawień.
Bibl.: Almanach polskich kompozytorów współczesnych, Kraków 1966; Błaszczyk: Dyrygenci; Dąbrowski: Na de­skach t. 1; Kaczyński: Dzieje "Halki"; Katalog wystawy w Stow. PAX w Szczecinie zorganizowanej z okazji czter­dziestolecia szczecińskiej sceny dram. pt. "Teatr Czosno­wskiego Lwów-Szczecin 1945-48" [28 IX-28 X 1985]; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Misiorny; Teatry Ziem Zachodnich; SMP; Sośnicki: 40 lat (il.); Sośnicki: Z sezonu; Teatry w Szczecinie 1945-65; Turska: Almanach; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 238, 242, 255, 267-269, 1974 3-4 s. 477, 482, 483, 486, 487 (A. Linert); Ruch Muz. 1971 nr 5 (il.); Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji