Osoby

Trwa wczytywanie

Tadeusz Seredyński

SEREDYŃSKI Tadeusz (24 XII 1895 Wyżniany k. Lwowa - 3 VI 1978 Wrocław), dyrygent. Był synem Franciszka i Karoliny S., mężem Jadwigi Marii z Wierzbińskich. Kształcił się w Konserwatorium Galicyjskiego Tow. Muz. we Lwowie u S. Niewiadomskiego i M. Sołtysa (teoria) oraz J. Lalewicza (fortepian), a także w Konserwatorium Muz. w Krakowie u W. Żeleńskiego (fortepian) i F. Nowowiejskiego (dyrygentura). Mając siedemnaście lat dyrygował już przedstawieniami operetki podczas letnich występów teatru lwow. w Szczawnicy i Krynicy w 1912. W 1913 został zaangażo­wany do lwow. T. Miejskiego jako asystent w operze i dyrygent operetki. W 1916-18 wcielony do armii austr., odbył kampanię wojenną na froncie wł. nad Piawą. W 1919 powrócił do Lwowa, gdzie do 1929 pracował jako korepetytor opery i dyrygent operetki w T. Miejskich; prowadził tam wiele spektakli, gł. operetek, a także kilku oper ("Halka", "Flis", "Verbum nobile"). W 1929 i 1930 dyrygował przed­stawieniami operetkowymi w Wiedniu (np. "Hrabina Marica", "Biały mazur", "Carewicz", "Frasquita"), wysta­wianymi z udziałem m.in. artystów lwow., zyskując uznanie J. Kalmana i F. Lehara. Od 1930 pracował jako akompaniator i dyrygent orkiestry radiowej w lwow. rozgłośni PR. Był inicjatorem utworzenia Związku Młodych Muzyków i występował na orga­nizowanych przez Związek koncertach symfonicz­nych i kameralnych. Będąc wytrawnym akompaniatorem, towarzyszył przy fortepianie wielu wybitnym śpiewakom tamtego czasu. Od września 1939 do czerwca 1941 był dyrygentem orkiestry symfonicz­nej Radiokomitetu Ukraińskiej SRR we Lwowie. Po wojnie, od 1945 do 1949 mieszkał w Tarnowie, gdzie pracował na poczcie, w urzędzie skarbowym i w miejskim DK i był współorganizatorem pier­wszych amat. przedstawień teatralnych. Od 1 XI 1949 do 31 VIII 1953 prowadził orkiestrę wrocł. rozgłośni PR, szczególną popularność zyskując cy­klem audycji muz. "Dla każdego coś miłego". W okresie 1954-56 był kier. zespołów muz. we wrocł. seminarium duchownym. Od 1 I 1956 został pierwszym dyrygentem nowo powstałej Operetki Do­lnośląskiej we Wrocławiu. Znawca wiedeńskiego stylu operetkowego, przygotował tam takie prem., jak: "Wiktoria i jej huzar", "Manewry jesienne", "Bal w Savoyu", "Zemsta nietoperza", "Życie paryskie", "Księż­niczka czardasza", "Przygoda w Grand Hotelu". Na emeryturę przeszedł 1 IX 1964.
Bibl.: Almanach 1977/78; Błaszczyk: Dyrygenci; Jankowski, Misiorny; Ruch Muz. 1978 nr 26; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji