Osoby

Trwa wczytywanie

Maria Godlewska

GODLEWSKA Maria, z Ciesielskich, l°v. Na-glerowa (4 VIII 1904 Warszawa - 8 V 1966 Warszawa), aktorka, śpiewaczka. Była córką Kazi­mierza i Adeli Ciesielskich, żoną aktora i reżysera Mariana Godlewskiego. W 1924 ukończyła w War­szawie szkołę średnią. W 1925 poślubiła Janusza Naglera, kierownika Warsz. Agencji Imprez Kon­certowych. W 1933 ukończyła klasę śpiewu solo­wego w Konserwatorium Warsz. i w 1934-39 wy­stępowała jako śpiewaczka estradowa w różnych miastach Polski. W czasie okupacji niem. nie pra­cowała. W lutym 1945 wstąpiła do Zespołu Reprezentacyjnego Teatru II Armii Wojska Polskiego. W sez. 1944/45- 1945/46 grała w Jeleniej Górze, m.in. Klarę ("Nikt mnie nie zna"). W sez. 1946/47-1947/48 należała do zespołu T. Dolnośląskiego we Wrocła­wiu, 1948-50 do zespołu wrocł. T. Młodego Widza. Od 1950 do 1956 występowała na scenach T. Dra­matycznych w Szczecinie. Od 1 X 1956 do 31 VIII 1965 była aktorką T. Ziemi Opolskiej w Opolu. Grała m.in. Laurę ("Dwa teatry"), Hipolitę ("Sen nocy letniej"), Katarzynę ("Żołnierz i bohater"), Matkę ("Cu­dotwórca") Królową Bonę ("Zygmunt August i Bar­bara"), Orgonową ("Damy i huzary"), Celię Peachum ("Opera za trzy grosze").
Bibl.: Almanach 1965/66; Mykita-Glensk; Misiomy: Teatry Ziem Zachodnich; T. Polski Wrocław 1945-65; T. w Je­leniej Górze; Biuletyn SPATiF 1966 nr 67/68; Teatr 1966 nr 15; Tyg. Powsz. 1966 nr 27; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot - ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji