Osoby

Trwa wczytywanie

Zbigniew Nowosad

NOWOSAD Zbigniew, także Nawara-Nowosad, Nawara (31 V 1907 Bełz pow. Sokal - 30 XII 1964 Wrocław), aktor, reżyser, kierownik literacki. Był synem Mieczy­sława Nowosada i Ludwiki z Szymańskich. W 1925-29 studiował polonistykę na Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie i równocześnie uczęszczał tam do szkoły dram. (był uczniem W. Siemaszkowej). W 1929 uzyskał tytuł magistra i zdał w Warszawie egzamin aktorski. W sez. 1930/31 występował w T. Popularnym im. Bogusław­skiego w Poznaniu, w 1931-33 był nauczycielem języka pol. w szkole handlowej w Jarosławiu, w 1933-35 wy­stępował w T. Miejskich we Lwowie, w sez. 1935/36 był aktorem i kierownikiem lit. w T. Ziemi Pomorskiej w Toruniu. W 1936 złożył w warsz. PIST egzamin re­żyserski. W 1936-37 w Rzeszowie uczył języka pol. w gimn. handlowym i prowadził półzawodowy t. "Redu­ta". W sez. 1937/38 był aktorem, reżyserem i współkierownikiem lit. w Reducie Osterwy w Warszawie; należał do kierownictwa t. szkolnego Reduty dla dzieci miasta Warszawy. W sez. 1938/39 należał do zespołu T. Miej­skiego w Wilnie; równocześnie prowadził T. Objazdo­wy woj. wileńsko-nowogródzkiego. Okres okupacji niem. podczas II wojny świat. spędził we Lwowie bio­rąc udział w walce z okupantem jako żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i AK. W 1946 został are­sztowany za przynależność do organizacji pn. Komitet Ziem Wschodnich, zwolniony 1956 na podstawie amne­stii. W 1956 podjął pracę jako bibliotekarz na Politech­nice we Wrocławiu. W tymże roku przeszedł do T. Dra­matycznych we Wrocławiu, gdzie występował do zgonu. W 1957-59 był kierownikiem i wykładowcą w Studio Dramatycznym przy T. Dramatycznych we Wrocławiu; równocześnie miał wykłady na temat kultury żywego słowa w Studium Nauczycielskim. Organizował wie­czory recytatorskie, współpracował z radiem jako autor słuchowisk Brał czynny udział w pracach związkowych wrocławskiego oddziału SPATiF. Role: Wielki Sędzia ("Heloiza i Abelard"), Don Arias ("Cyd"), Dziad, Muzykant i Hetman ("Wesele"),Miechodmuch ("Marchołt gruby a sprośny"), Ksiądz ("Nie-boska komedia"), Duch ojca Hamleta ("Hamlet"), Burmistrz ("Radość z odzyskanego śmietnika"), Egeusz ("Sen nocy letniej"), Piłat i Ojciec ("Historya o Chwalebnym Zmart­wychwstaniu Pańskim"), Ksiądz i Hrabia Cedro ("Popioły").
Bibl.: Almanach 1964/65; Listy Osterwy; Teatr Polski Wroc­ław 1945-1965; Myśl pol. 1965 nr 3; Rocz. wróci. 1966 t.9/10; SI. pol. 1964 nr 309; Teatr 1965 nr 19; Tyg. powsz. 1965 nr 7; Afisze i programy, IS PAN; Akta SPATiF; Akta T.Polskiego, Wrocław.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji