Osoby

Trwa wczytywanie

Tadeusz Kuźmiński

KUŹMIŃSKI Tadeusz, właśc. T. Klopek (6 I 1908 Wiedeń - 18 V 1970 Legionowo k. Warszawy), aktor. Był synem Pauliny i Alojzego Klopków, mę­żem Olgi Kuźmińskiej. Od 1919 mieszkał w War­szawie, gdzie w 1926 zdał maturę. W 1927-29 stu­diował na wydz. humanistycznym Uniw. Warsz., nast. w Szkole Głównej Handlowej, którą ukończył w 1933 i podjął pracę w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo­wych. Pracę łączył ze studiami w klasie skrzypiec w warsz. konserwatorium, brał udział w amat. przed­stawieniach teatralnych. W 1935, nie rezygnując z pracy zaw., został słuchaczem wydz. aktorskiego PIST-u w Warszawie, który ukończył w 1938 pod nazwiskiem Klopek. Na sez. 1938/39 został zaanga­żowany do T. Miejskiego w Bydgoszczy i przyjął pseud. sceniczny, który stał się z czasem jego na­zwiskiem. W 1939 brał udział w kampanii wrześ­niowej, nast. dostał się do niewoli niem., ale udało mu się zbiec z transportu. Podczas okupacji praco­wał fizycznie. Po wojnie nadal grał w Bydgoszczy do 1949, z przerwą w sez. 1947/48, kiedy wystę­pował w T. Miejskim w Lublinie; w 1949-57 był w T. Polskim w Bielsku Białej, w którym współ­pracował też jako asystent reżysera, m.in. przy "Klu­czu od przepaści". W 1957-60 był aktorem T. Po­wszechnego w Łodzi oraz asystentem reżysera, np. przy realizacji "Królowej przedmieścia", "Żołnierza i bohatera". Od sez. 1960/61 do 1967 występował w Grudziądzu w T. Popularnym (od 1961 pn. T. Ziemi Pomorskiej), w którym był jednym z czołowych aktorów. W 1967-69 występował w T. im. Jaracza w Olsztynie i Elblągu, w sez. 1969/70 w T. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie. Grał takie role, jak: Pan Grandet ("Eugenia Grandet"), Harpagon ("Ską­piec"), Sobieniewski ("Klub kawalerów"), Kowal ("Ko­wal, pieniądze i gwiazdy"), Burczyński ("Grube ryby"), Wojewoda ("Mazepa"), Karenin ("Żywy trup").
BibL: Almanach 1969/70; Formanowicz; Kaszyński: Teatr łódz.; Wilski: Szkolnictwo; Pomorze 1971 nr 2 (il.); Teatr 1970 nr 16; Życie Warsz. 1970 nr 121; Afisze i programy (m.in. T. Bielsko-Biała 1945-70), IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji