Osoby

Trwa wczytywanie

Anna Jakowska

JAKOWSKA Anna Kazimiera, zamężna Lange (13 I 1926 Warszawa - 3 XI 1976 Katowice), aktorka. Była córką Kazimierza i Marii Jakowskich, żoną Wiesława Langego, scenografa (ślub 1947). W 1943 zdała maturę na tajnych kompletach w Warszawie. Po wojnie ukończyła Studio Dram. przy T. Nowym w Poznaniu, w którym także grała niewielkie role. W 1947 zdała w Krakowie eksternistyczny egzamin aktorski. W sez. 1946/47-1950/51 była aktorką wroc. T. Dolnośląskiego (potem nazwa T. Dramatyczne); w 1951-57 grała w T. Śląskim w Katowicach, m.in. Nataszę (Młodość ojców), Kamilkę ("Dom otwarty"), Lucię ("Wielka wystawa"). Póź­niej współpracowała m.in. z Woj. Agencją Imprez Artyst., kolejno w Sopocie i Katowicach. W ostat­nich latach życia była koordynatorem pracy artyst. w tej instytucji. Jej pierwsze role we Wrocławiu spotkały się z b. dobrym przyjęciem; do najlepszych zaliczano Stefkę ("Panna Maliczewska", 1946) i Rozynę ("Cyrulik sewilski", 1947). Grała także m.in.: Mabel ("Dzień bez kłamstwa"), Klarysę ("Fircyk w zalo­tach"), Wandę ("Romans z wodewilu").
Bibl.: Almanach 1976/77; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; T. Polski Wrocław 1945-65; Wydrzyński; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji