Książki

Trwa wczytywanie

Kocur, Mirosław (1955-)

Źródła teatru

Miejsce publikacji
Wrocław
Rok publikacji
2013.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść

Podziękowania  ►[ 11 ]
Przedmowa  ►[ 13 ]

WSTĘP. Praktyki kulturowe na Bali  ►[ 17 ]

Wyspa jako świątynia  ►[ 20 ]
      Przestrzeń performatywna  ►[ 20 ]
      Czas performatywny  ►[ 23 ]
      Tożsamość jako performans  ►[ 24 ]

Święte performanse  ►[ 26 ]

Emergencja wizualności  ►[ 28 ]
      Wayang kulit  ►[ 29 ]
      Dalang  ►[ 30 ]
      Muzycy  ►[ 33 ]
      Lalki  ►[ 34 ]
      Performanse artystów  ►[ 37 ]
      Performanse widzów  ►[ 40 ]
      Sekala i niskala  ►[ 41 ]
      Emergencja wizualności  ►[ 45 ]

Emergencja innego  ►[ 46 ]
      Trans jako spotkanie z Innym — koncentracja na wizji  ►[ 47 ]
      Maska jako narzędzie opętania — koncentracja na świecie zewnętrznym …  ►[ 52 ]

Kremacja jako wyzwolenie  ►[ 59 ]

ROZDZIAŁ I. O pochodzeniu performera  ►[ 69 ]

Dwunożność  ►[ 71 ]
      Ardi  ►[ 71 ]
      Geneza dwunożności  ►[ 76 ]
      Dwunożność wczesnych homininów  ►[ 80 ]
      Ślady stóp  ►[ 85 ]

Bieg  ►[ 89 ]
      Pochwała biegania  ►[ 89 ]
      Anatomia biegacza  ►[ 95 ]
      Rytm  ►[ 99 ]

Gestykulacja  ►[ 105 ]
      Małpy i ludzie  ►[ 105 ]
      Gest wskazujący — pointing  ►[ 109 ]
      Pantomima  ►[ 113 ]
      Gest jako źródło języka  ►[ 116 ]

Neurony lustrzane  ►[ 123 ]
      Symulacja  ►[ 123 ]
      Neurony lustrzane u ludzi  ►[ 128 ]
      Mimesis  ►[ 129 ]

Mowa  ►[ 132 ]
      Anatomia  ►[ 132 ]
      Spożywanie pokarmu i mowa  ►[ 138 ]
      Śpiew i mowa  ►[ 141 ]

Wnioski: człowiek jako performer  ►[ 149 ]

ROZDZIAŁ II. Paleoperformanse  ►[ 150 ]

Narzędzia  ►[ 151 ]
      Lucy i narzędzia  ►[ 151 ]
      Pierwsze świadectwa  ►[ 153 ]
      Przełom technologiczny i skok kognitywny  ►[ 156 ]
      Performanse z użyciem narzędzi  ►[ 158 ]
      Funkcje narzędzi  ►[ 160 ]

Ogień  ►[ 161 ]
      Ujarzmienie ognia  ►[ 161 ]
      Gotowanie i rozwój mózgu  ►[ 165 ]

Grzebanie zmarłych  ►[ 169 ]
      Kanibalizm  ►[ 169 ]
      Sima de los Huesos, Hiszpania  ►[ 172 ]
      Es-Skhūl, Izrael  ►[ 175 ]
      Qafzeh, Izrael  ►[ 176 ]

Zdobienie ciała  ►[ 178 ]
      Muszelki  ►[ 178 ]
      Jaskinia Blombos, RPA  ►[ 179 ]
      Żeńskie koalicje kosmetyczne  ►[ 184 ]

Performanse w jaskiniach  ►[ 188 ]
      Górny paleolit (około 40–10 tys. lat temu)  ►[ 188 ]
      Jaskinia Chauveta, Francja  ►[ 191 ]
      Performans malarski w jaskini Pech-Merle  ►[ 201 ]
      Odmienne stany świadomości w jaskini Lascaux  ►[ 204 ]
      Performanse muzyczne  ►[ 213 ]

Wnioski: paleoperformanse inicjowały przemiany  ►[ 217 ]

ROZDZIAŁ III. O pochodzeniu budowli teatralnej  ►[ 221 ]

Bilzingsleben  ►[ 223 ]

Jaskinia  ►[ 225 ]
      Jaskinia Chauveta jako przestrzeń peripersonalna  ►[ 226 ]

Templum  ►[ 230 ]
      Rewolucja rolnicza  ►[ 230 ]
      Göbekli Tepe we wschodniej Turcji  ►[ 234 ]
      Tańcząca świątynia  ►[ 240 ]

Domus  ►[ 247 ]
      Osada skupionych sąsiedztw w Aşıklı Höyük  ►[ 247 ]
      Performanse żywych i martwych w Çatalhöyük  ►[ 252 ]
      Çatalhöyük  ►[ 255 ]
      Çatalhöyük: domus jako habitat  ►[ 257 ]
      Çatalhöyük: domus jako templum  ►[ 261 ]
      Çatalhöyük: domus jako nekropolia  ►[ 266 ]

Théatron  ►[ 272 ]
      Świątynia Dionizosa  ►[ 272 ]

Theatrum  ►[ 281 ]
      Świątynia Pompejusza  ►[ 281 ]
      Globe  ►[ 285 ]

ROZDZIAŁ IV. Teatr pisma  ►[ 288 ]

Kultura oralna: Pirahã  ►[ 290 ]
      Pirahã  ►[ 290 ]
      Doświadczenie bezpośrednie  ►[ 292 ]
      Performanse duchów  ►[ 294 ]
      Życie w czasie teraźniejszym  ►[ 295 ]
      Rekurencja  ►[ 296 ]

Emergencja pisma  ►[ 298 ]

Świat jako tekst: Mezopotamia  ►[ 306 ]
      Performanse pisarza  ►[ 306 ]
      Pismo jako szyfr  ►[ 312 ]
      Świat jako tekst do manipulacji  ►[ 314 ]

Tekst jako performans: Egipt  ►[ 319 ]
      Słowa boga  ►[ 320 ]
      Życie po śmierci  ►[ 322 ]
      Mumifikacja jako performans przemiany  ►[ 325 ]
      Przemiany Ozyrysa  ►[ 329 ]
      Pogrzeb jako rytuał transformujący  ►[ 330 ]
      Teksty Piramid  ►[ 334 ]
      Teksty Sarkofagów  ►[ 337 ]
      Księga Umarłych  ►[ 340 ]
      Papirus z Ramesseum  ►[ 344 ]
      Kamień Szabaki  ►[ 347 ]

Alfabet: Grecja  ►[ 350 ]
      Wynalezienie „fonemu”  ►[ 350 ]
      Najstarsze świadectwa  ►[ 352 ]
      Alfabet grecki  ►[ 356 ]

Emergencja aktora  ►[ 359 ]

ROZDZIAŁ V. Taniec jako źródło dramatu  ►[ 365 ]

Paleolit: tancerz w zwierzęcej masce  ►[ 367 ]
      Czarownik  ►[ 367 ]
      Naśladowanie zwierząt  ►[ 369 ]

Neolit: taniec symulakrów  ►[ 373 ]

Grecja: taniec mimetyczny  ►[ 379 ]
      Kreta  ►[ 379 ]
      Heksametry  ►[ 383 ]
      Komos  ►[ 391 ]

Kult Dionizosa  ►[ 402 ]
      Performanse przemiany  ►[ 402 ]
      Procesja falliczna  ►[ 404 ]

Taniec jako źródło kultury greckiej  ►[ 408 ]

ZAKOŃCZENIE. Performanse źródłowe w epoce globalizacji  ►[ 412 ]

Tybet jako pole energii  ►[ 413 ]
      Pielgrzymka jako liturgia  ►[ 414 ]
      Liturgiczne pokłony  ►[ 417 ]
      Performanse przemiany  ►[ 421 ]

Sztuka asymilacji i sztuka izolacji  ►[ 422 ]

Bibliografia  ►[ 425 ]
Summary  ►[ 511 ]
Indeks  ►[ 513 ]
Spis ilustracji  ►[ 527


  • Książka ukazała się w serii:
    Złota Seria Uniwersytetu Wrocławskiego ; 7
    Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 3541
  • Równolegle z książką drukowaną powstała jej wersja on-line http://www.zrodlateatru.pl

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji