Krytyka

Trwa wczytywanie

Roman Wołoszyński

WOŁOSZYŃSKI Roman (17 I 1928 Grodzisk na Wileńszczyźnie - 2 VI 1966 Wrocław), kierownik lit. teatru. Był synem Jakuba W., leśnika, i Marii z Majewskich, mężem Zofii W. z Zahrajów, histo­ryka literatury. W 1952 ukończył polonistykę na Uniw. Wrocł., gdzie był uczniem T. Mikulskiego. Był badaczem literatury Oświecenia, edytorem pism i autorem rozpraw o I. Krasickim, m.in. Wstęp do "4 Komedii pt. Krasicki w ruchu teatralnym polskie­go Oświecenia" (Warszawa 1956). W 1954-60 za­mieszczał rec. teatr. w czasopismach wrocławskich. Od 1961 do śmierci był kier. lit. T. Polskiego we Wrocławiu i wspólnie z Z. Hubnerem inicjatorem Festiwalu Pol. Sztuk Współczesnych. Redagował programy teatr., które "doprowadził do niezwykle wysokiego w skali krajowej poziomu" (J. Kelera). Współredagował monograficzne wyd. "Teatr Polski Wrocław 1945-1965" (Wrocław 1966). Jego rec. i szkice teatr. wydano w książce "W trosce o teatr" (Wrocław 1978). "Zasłużył się jak mało kto dla podniesienia poziomu pracy twórczej i kultury te­atralnej we Wrocławiu" (S. Pietraszko).
Bibl.: Wołoszyński: W trosce o teatr (tu cyt. we wstępie J. Kelery); Głos Rob. 1966 nr 130; Odra 1966 nr 7-8 (S. Pietraszko); Pam. Lit. 1966 z. 4 (Z. Goliński); Sł. Pol. 1966 nr 130; Akta, T. Polski Wrocław.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji