Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Barbara Osterloff

walet

(z fr. valet – sługa, lokaj; ang. valet, servant; niem. Diener)

„Arlequin Protée, ou Aduocat d'vn Cler du Chastelet contre le chien du Docteur”. Grafika: Jean Baptiste Bonnart, Paryż 1684. Źródło: gallica.bnf.fr. 

Służący, postać występująca w komedii od czasów starożytności (Arystofanes, Plaut, Menander), popularna w teatrze włoskim (Arlekin w komedii dell’arte) i francuskim (komedie Molière’a, Pierre’a-Augustina Carona de Beaumarchais, Pierre’a de Marivaux); także emploi sceniczne. W fabule sztuk odgrywa zazwyczaj jedną z głównych ról, mimo iż jego status społeczny jest z zasady niższy niż status osoby, której służy.

Ludwik Panczykowski jako Dyndalski w „Zemście” Aleksandra Fredry. Fot. Karol Beyer, przed 1868. Ze zbiorów BN.
Ludwik Panczykowski jako Dyndalski w „Zemście” Aleksandra Fredry. Fot. Karol Beyer, przed 1868. Ze zbiorów BN.

Funkcja waleta nie ogranicza się do wykonywania poleceń chlebodawcy (Franciszek Zabłocki: „rola waleta – stać za drzwiami”). Bywa kimś więcej – powiernikiem, doradcą, alter ego swojego pana (którego uczucia i myśli rozpoznaje bezbłędnie, przewyższając go nieraz inteligencją), ale również wyemancypowanym, krytycznym obserwatorem i komentatorem jego postępowania (Figaro w Weselu Figara i w Cyruliku sewilskim Beaumarchais). Wspiera swojego pana słowem i czynem, bywa oddanym wspólnikiem (Sganarel w Don Juanie Molière’a) i zastępuje go w nie zawsze godziwych przedsięwzięciach, a nawet staje się inicjatorem działań, prowadzi intrygę dramatyczną (Skapen w Szelmostwach Skapena Molière’a). „Jako postać wywodząca się z ludu walet obrazuje konflikty, jakie od wieków istnieją w opartych na zależności stosunkach społecznych; jako postać sceniczna uwikłany bywa we wszelkie typy konfliktów dramatycznych; z obu rodzajów konfliktów potrafi wyjść zwycięsko” [Pavis 1998: 581].

W literaturze polskiej postać waleta pojawia się w komedii XVIII w. w rozmaitych wariantach: od nierozgarniętych prostaków po wytwornych lokai-spryciarzy, złośliwie kpiących ze swojego pana (Pustak w Fircyku w zalotach Zabłockiego). Walet występuje też w komediach Aleksandra Fredry, gdzie bliższy jest zindywidualizowanemu charakterowi niż typowi społecznemu (np. Rembo w Damach i huzarach, Kasper w Nikt mnie nie zna).

Role waletów, zwłaszcza francuskich, były jedną ze specjalizacji polskich aktorów w teatrze XVIII i XIX w., np. Karola Świerzawskiego. Genialny epizodysta Ludwik Panczykowski słynął z ról służących poczciwców, bezgranicznie oddanych swemu chlebodawcy (Dyndalski w Zemście Fredry).

Bibliografia

  • Pavis, Patrice: Słownik terminów teatralnych, słowo wstępne Anne Ubersfeld, przeł. i oprac. Sławomir Świontek, Wrocław 1998;
  • Polskie piśmiennictwo teatralne XIX wieku, t. 2, Hilary Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim. Wybór pism teatralnych, wybór i oprac. Dariusz Kosiński, Kraków 2008;
  • Grzymała-Siedlecki, Adam: Świat aktorski moich czasów, Warszawa 1957;
  • Rapacki, Wincenty: Sto lat sceny polskiej w Warszawie, Warszawa 1925.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji