Badania teatralne

Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE

Kierownik projektu
dr hab. Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki)
Okres realizacji
lipiec 2013 – lipiec 2016
Źródło finansowania
Narodowe Centrum Nauki (Program OPUS)

Efekt końcowy
Efektem badań prowadzonych w ramach projektu Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach europejskich były m.in. konferencja, zatytułowana Rozwój systemów organizacji teatrów w Europie która odbyła się czerwcu 2015 roku w Instytucie Teatralnym w Warszawie, dwie sesje panelowe w 2014 w czasie międzynarodowego Kongresu IFTR/FIRT w Warwick w Wielkiej Brytanii, oraz w 2016 roku także w ramach międzynarodowego Kongresu IFTR/FIRT odbywającego się w Sztokholmie.

Ponadto opracowana została publikacja opisująca specyfikę działania, organizacji i finansowania teatrów we Francji, w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech,  w Szwajcarii, w Szwecji, Danii, Finlandii, na Litwie w Słowenii, w Czechach oraz w Polsce. Efekty pracy zespołu badawczego stanowią istotny wpływ na polskie badania teatralne, bowiem nie było dotąd w polskim piśmiennictwie podobnej publikacji stanowiącej kompendium niezwykle potrzebnej, praktycznej wiedzy o organizacji teatrów sposobach finansowania, kosztach utrzymania, cenach biletów, akcjach społeczności lokalnej służących wsparciu swoich scen, kształtowaniu polityki kulturalnej.

Polskojęzyczna publikacja System organizacji teatrów w Europie pod redakcją Karoliny Prykowskiej-Michalak stanowiąca efekt pracy zespołu badawczego, to nie tylko podręcznik dla studentów wielu kierunków w tym nowo powstających interdyscyplinarnych studiów: zarządzania kulturą, ekonomiki kultury, promocji sztuki, regionalistyki, stosunków międzynarodowych itp., jest to także kompendium wiedzy dla pracowników różnych szczebli administracji państwowej,  instytucji kultury, organizatorów międzynarodowych wydarzeń, festiwali, spotkań w ramach partnerstwa miast, regionów itp. W rok po ukazaniu się książkowej wersji Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskego w Warszawie, który jest wydawcą niniejszej publikacji przygotuje także wersję elektroniczną, która zostanie umieszczona w wolnym dostępie.

Angielskojęzyczna publikacja Sustainability and changeability. Development of organisational theater systems in Europe także pod red. Karoliny Prykowskiej-Michalak powstała w wyniku współpracy grupy roboczej działającej w ramach Międzynarodowej Federacji Badań Teatralnych (IFTR/FIRT). Publikacja skupia się na konfrontacji systemów organizacji teatrów w krajach nordyckich – będących przykładem zrównoważonego rozwoju (sustainability) oraz poddanych wielokrotnym i różnorodnym zmianom (changeability) systemom teatralnym w krajach postkomunistycznych. Książka ta ukaże się drukiem do końca 2017, w fachowym, przeznaczonym dla europejskich publikacji o tematyce teatralnej wydawnictwie STUTS (Sztokholm) w Szwecji. Uczelnia w Sztokholmie pragnie umieścić ją na liście lektur dla studentów studiujących na Wydziale Kultury i Estetyki Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji