Badacze teatru

Trwa wczytywanie

Alina Borkowska-Rychlewska

Miejsce pracy
Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Stopień/tytuł naukowy dr hab.

Doktorat 2004

 • Problemy sztuki operowej w Polsce w okresie romantyzmu („Don Giovanni”, „Robert Diabeł”, „Traviata”)

Habilitacja 2014

 • Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania
   

Ważniejsze publikacje

 • Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu, Universitas, Kraków 2006;
 • Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013;
 • Opery Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2016 (z Elżbietą Nowicką);
 • Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017 (z Elżbietą Nowicką).
   
 • Redakcje monografii zbiorowych:
  • „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia i szkice o libretcie, red. A. Borkowska-Rychlewska i E. Nowicka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2013;
  • Libretto i przekład, red. A. Borkowska-Rychlewska i E. Nowicka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015;
  • Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku, red. A. Borkowska-Rychlewska i E. Nowicka, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2015;
 • Wybrane artykuły:
  • „W śpiewaku szukać będziemy dobrego aktora”. Kilka uwag o aktorstwie w warszawskim teatrze operowym XIX wieku, [w zbiorze:] Etos życia – etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze. Część II, pod red. M. Leyko i K. Wielechowskiej, Łódź 2010;
  • Żywioł i zatracenie – mit Don Juana w operze Mozarta, [w:] Bliżej opery. Twórcy – dzieła – konteksty, pod. red. J. Mianowskiego i R. D. Golianka, Toruń 2010;
  • „Balladyna” bez ariostycznego uśmiechu. O „Goplanie” Władysława Żeleńskiego, [w zbiorze:] Poeta „przez pryzma przepuszczony”. Juliusz Słowacki w 200. rocznicę urodzin, pod. red. E. Nowickiej i M. Piotrowskiej, Poznań 2011;
  • Libretto [hasło] w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, tom 1: A-M, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016;
  • Opera [hasło], w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, tom 2: N-Z, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji