Autorzy

Trwa wczytywanie

Bolesław Wallek-Walewski

WALLEK-WALEWSKI Bolesław (23 I 1885 Lwów - 9 IV 1944 Kraków), dyrygent. Był synem -> Adolfa Walewskiego i Joanny z domu Gello, bratem aktorki Anny Walewskiej. Kształcił się w konserwatorium lwow., a od 1900 kontynuował studia muz. w konser­watorium krakowskim. W 1903-06 studiował polonis­tykę na Uniw. Jagiell. kierując jednocześnie (do 1914) chórem akademickim. W tym czasie zaczął także uczyć się śpiewu pod kier. J. Marso i A. Bandrowskiego, a w 1906-07 u H. Riemanna i A. Prilfera w Lipsku. Po powrocie do kraju wiele czasu poświęcał pracy pedag. ucząc muzyki w krak. szkołach. Był współzałoży­cielem, a następnie prof. teorii muzyki w Instytucie Muzycznym, a od 1938 dyr. Konserwatorium Tow. Muzycznego. Główną domeną jego działalności była jednak dyrygentura. W 1915 zorganizował z H. Zatheyem Krak. Tow. Operowe kierując jego chórami przez wiele lat. W 1915-17 i 1920-39 zespoły chóralne pod jego kier. występowały na scenie T. im. Słowackiego w Kra­kowie, a także Za granicą (1923 - Holandia, 1925 - Rumunia, Bułgaria, Turcja, Jugosławia). W 1917-19 był dyrygentem w T. Wielkim w Warszawie, gdzie m.in. wystawił pierwszy raz "Erosa i Psyche" (L. Różyckiego). W 1919 został kierownikiem krak. Tow. Śpiewaczego "Echo" i równocześnie dyrygentem w tamtejszym T. Nowości, a od 1921 w T. Miejskim Opera-Operetka. W 1924 przez dwa miesiące pracował w operze pozn., od 1931 był dyrygentem opery krak., z której zespołem występował wielokrotnie w T. Polskim w Katowicach. Wystawił kilkanaście oper włos., franc. i pol., m.in. "Halkę" w red. wileńskiej. Był też dyrygentem Filhar­monii Krakowskiej. W czasie II wojny świat. prowa­dził wykłady muz. dla tajnych zespołów artyst. w Kra­kowie. Komponował opery ("Dola", "Pomsta Jontkowa"), utwory orkiestralne, kantaty, oratoria, pieśni.
Bibl.: Błaszczyk: Dyrygenci (ikon., il.); Cudnowski; Reiss: Al­manach muz. Krakowa; SMP.
Ikon.: Fot. - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji