Autorzy

Trwa wczytywanie

Stefan Flukowski

FLUKOWSKI Stefan (18 VIII 1902 Warszawa -8 V 1972 Świnoujście), kierownik lit. teatru. Był synem Kazimierza F. i Jadwigi z Zakrzewskich. Po maturze w warsz. gimn. W. Górskiego, studiował na wydz. filoz. i prawniczym Uniw. Warsz. (ukoń­czył prawo w 1926). Jako literat debiutował w 1927 na łamach "Kwadrygi" (1927-31 należał do zespołu redakcyjnego pisma), jako dramatopisarz opubliko­waną w 1939 sztuką "Odys u Feaków". Pisał rec. teatr., m.in. w czasopismach "Znak" (1933), "Tygo­dnik Ilustrowany" (1937). Po odbyciu kampanii wrześniowej znalazł się w niewoli niem.; w 1939-45 przebywał w oflagach: najpierw II B w Arnswalde, a nast. II C w Woldenbergu. W obu obozach, jako członek grupy lit. "Zaułek literacki", prowadził ożywioną działalność kulturalną, uczestniczył także w pracach teatrzyków jenieckich. Napisał wtedy kilka utworów dram., m.in. komedię "Tęsknota za Julią" (wystawiona 6 IV 1940 w Arnswalde z F. w roli Szekspira oraz w pierwszej poł. 1941 w Woldenbergu) i komedię muz. "Jajko Kolumba" (współautorzy: L. Natanson, A. Nowicki, H. Ro-stworowski; wystawiona w pierwszej poł. 1941 w Woldenbergu). Po wojnie, w sez. 1946/47 był kier. lit. T. im. Słowackiego w Krakowie. Współpracował jako krytyk teatr. m.in. z czasopismami: "Afisz Sta­rego Teatru" (1945-46), "Listy z Teatru" (1946-49), "Przegląd Artystyczny" (1946M-8), potem z wyda­wanymi przez T. Śląski w Katowicach "Wieczorami Teatralnymi" (1948-50), a nast. z "Teatrem" i "Dia­logiem". Zainicjował i w 1947-49 redagował bib­liotekę dram. "Czytelnika" pt. Nowy Teatr. Poeta, prozaik, tłumacz z literatury franc. i ros., był też autorem kilkunastu dramatów; prócz wy­mienionych, m.in. takich, jak: "Przemytnicy wolności", "Soczewica", "Koło miele młyn", albo "Miecz Łokietka", "Wieczór w Michajłowskoje" (wybór dramatów F. ukazał się w: "Horyzont Afrodyty", Kraków 1947).
Bibl.: Almanach 1971/72; Bibliografia dramatu; A. Chojnacki: Flukowski, Warszawa 1973; Gasztold; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; SWPP seria 1; Afisz Starego Teatru 1945/46 nr 2 (S. Flukowski), 1946 nr 3; Odrodzenie 1945 nr 45 (S. Flukowski: Mały jeniecki teatr); Rocz. Lit. 1972 (bibl.).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji