Artykuły

"Nieboska komedja" na scenie toruńskiej

Tajemnice programu na nowy okres - Jaki będzie zespół?

W związku ze zbliżającym się nowym sezonem teatralnym p. dyr. Bracki udzielił wczoraj przedstawicielom prasy wyjaśnień, dotyczących dorobku Teatru Ziemi Pomorskiej w ubiegłym okresie rocznym, jak i omówił plan jego działalności w przyszłym.

RZUT OKA WSTECZ.

Teatr w mijającym sezonie prawie w całości wykonał wytyczony program. W wielkim repertuarze reprezentowana była twórczość Słowackiego, Wyspiańskiego, Szekspira i Fredry. Zestawienie cyfrowe pracy rocznej wygląda jak następuje: ilość premjer 28, w tem operetek 2; przedstawień ogółem 522, w tem występów obcych imprez 81; ilość przedstawień w Toruniu 310, na prowincji 212; ilość przedstawień szkolnych i popołudniowych 57.

Zespół artystyczny składał się z 21 osób, pozostały personel liczył 38, ogółem teatr zatrudniał więc 59 osób. Występowali gościnnie: Juljusz Osterwa, Nina Świerczewska, Stefan Jaracz, Aleksander Węgierko, Władysław Walter, Kazimierz Junosza-Stępowski.

Największą frekwencją cieszyły się przedstawienia: "Krakowiaków i górali" Jana Nep. Kamińskiego. Przeciętna frekwencja w Toruniu wynosiła 50%, na prowincji zaś 80% kompletu miejsc.

Następnie p. dyr. Bracki zdjął zasłonę z opracowanego już programu przyszłego sezonu.

"NIEBOSKA KOMEDJA" JAKO INAUGURACYJNE PRZEDSTAWIENIE.

Inauguracja nastąpi w dniu 1 października. W dniu tym wystawiona zostanie "Nieboska komedja" Krasińskiego. Trzeba przyznać, że teatr nasz wykazuje tem samem nielada ambicję artystyczną, jeżeli się zważy, jak wielkie trudności inscenizacyjne związane są z tem arcydziełem wieszcza.

Przygotowania już zostały ukończone (odbyto dwie konferencje); plan inscenizacji jest gotowy.

Reżyserja tego olbrzymiego widowiska spoczywa w ręku p. Piekarskiego. Inscenizacja i dekoracje, które opracowuje p. Małkowski, stanowić będą b. ciekawy eksperyment. Oryginalność kompozycji polega na tem, że scena zostanie podzielona na współistniejące obok siebie fragmenty dekoracyjne; poszczególne sceny więc odegrane będą bez opuszczania kurtyny, a fragment dekoracyjny, na tle którego w danej chwili toczyć się będzie akcja, zostanie oświetlony, pozostała zaś część sceny będzie tonąć w ciemnościach. "Nieboska komedja" jeszcze nigdy nie była w ten sposób wystawioną w Polsce. O rozmiarach widowiska świadczy fakt, że weźmie w niem udział ok. 100 osób, w tem 26-osobowy zespół artystyczny.

PROGRAM NA NOWY SEZON.

Poza tym inauguracyjnym wyczynem z wielkiego repertuaru wystawione zostaną: "Wesele" Wyspiańskiego, "Niespodzianka" Roztworowskiego (z Wysocką, która prawdopodobnie przybędzie na gościnne występy w październiku). Na 25-letni jubileusz pracy scenicznej reżysera p. Piekarskiego teatr zamierza dać "Kaligulą" Roztworowskiego z jubilatem w roli "Kaliguli", uznanym przez autora za najlepszego odtwórcę tej postaci.

Ponieważ mistrz Stępowski zamierza w przyszłym sezonie wrócić do Torunia, dyrekcja wystawi "Cara Pawła" Mereżkowskiego, z znakomitym gościem w roli głównej.

Przewidziana jest również "Intryga i miłość" Schillera.

Dalej program obejmuje "świętego" Morstina (sztuka osnuta na tle życia św. Franciszka z Asyżu), "Chorego z urojenia" Moliera, "Sztuczki" Skapena, "Szklankę wody" Skriba, "Damę Kameljową" z Mazarekówną; z nowszych sztuk polskich: "Żeglarza" Szaniawskiego "Raz się tylko żyje" Kiedrzyńskiego, "O złych i dobrych żonach" Nowaczyńskiego; z obcych zaś sztuk: "R. U. R." czeskiego autora Capka (motyw ciekawy: bunt robotów przeciw ludziom), "Anni Christi" O'Neila; z nowości: "Trafikę pani generałowej" Bus Fekaty'ego, "Maturę" Fedora, "Trochę słońca dla Renaty" Ebermeyera (tłumaczenie Gałuszkowej), "Pierwszy Legjon" Lengley'a (ciekawa amerykańska sztuka psychologiczna).

Z muzycznych komedyj projektuje się pokazanie: "Czartowskiej Ławy" Gawalewicza, "Yachtu miłości" Gordona i Krzewińskiego i "Pan minister na inspekcji" Knoxa, z pośród operetek zaś: "Madamę Pompadour" i "Wesołą wdówkę" Lehara w nowej inscenizacji.

Pozatem teatr przewiduje wystawienie sztuk dla młodzieży, jak: " kasztelański" Kraszewskiego, "Spadkobierców" Siedleckiego (w nowej przeróbce), "Gęsi i gąski" Bałuckiego i dla dzieci dawane będą bajki.

Jak z powyższego wynika, nakreślony program uwzględnia w szerokiej mierze polską twórczość sceniczną.

JAKIE ZMIANY ZAJDĄ W ZESPOLE?

Cały zespół artystyczny z mijającego sezonu - poza p. p. Nowosadem i Niewiakowskim pozostaje na przyszły rok; zostanie jednak powiększony o kilka nowych sił (cztery stałe, a dwie okresowe). Na stałe przychodzą: pani Helena Ippoldtówna z Krakowa amantka salonowa, i panowie: Edward Dąbrowski (Teatr w Łucku), Leopold Skwierczyński z Teatru Narodowego w Warszawie oraz młody aktor Leonidas Dudarew z Wilna (w miejsce ś. p. Allana); na okresowe występy zaś pozyskano panie: Stanisławę Mazarekównę i Marję Zarembińską.

Gościnnie występować będą na scenie naszej m. i.: Wysocka, Stępowski i Osterwa (ostatni prawdopodobnie w "Magii" angielskiego autora Chestertona).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji