Artykuły

Na przedstawieniu "Nieboskiej Komedii"

O godz. 21 p. Minister przybył do Teatru Ziemi Pomorskiej w chwili, gdy I-szy akt dobiegł końca. U wejścia wręczono Gościowi bukiet kwiatów od dyrekcji, poczem powitała Go znakomita artystka polska p. Stanisława Wysocka, która przybyła do Torunia w celu zobaczenia "Nieboskiej Komedii". Następnie p. Minister udał się w towarzystwie p. wojewody Raczkiewicza, p. wicewojewody Szczepańskiego i kuratora dr. Jakóbca do loży reprezentacyjnej. Ze sceny powitał Dostojnego Gościa decernent wydziału kultury i sztuki Za-rządu Miejskiego p. radca Ulatowski (dyr. Teatru p. Bracki brał udział w przedstawieniu), skreślając dotychczasowy dorobek Teatru Ziemi Pomorskiej, poczem rozpoczęto dalszy ciąg przedstawienia.

P. Minister pozostał w Teatrze do końca przedstawienia, wyrażając się z uznaniem o wysokim jego poziomie artystycznym.

Dodać należy, że na przedstawieniu był obecny również naczelnik wydziału sztuki Min. W. R. i O. P. dr. Zawistowski, który przybył z Warszawy specjalnie dla zobaczenia "Nieboskiej Kome-dii" w Toruniu.

O godz. 0,15 Dostojny Gość wyjechał pociągiem do Warszawy, żegnany na dworcu przez p.wojewodę Raczkiewicza, kuratora dr. Jakóbca i szereg innych osobistości.

Jednodniowy pobyt p. ministra Świętosławskiego w Toruniu należy zaliczyć do ważnych wydarzeń w dziejach rozwoju polskiej myśli i kultury na Pomorzu.

Chwile wizyty naczelnego kierownika oświaty pozostaną długo w pamięci sfer naukowych i kulturalnych Torunia.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji