Artykuły

Przed premierą "Holendra tułacza"

Teatr Wielki przygotowuje na 12 kwietnia nową premie­rę operową. Będzie to jeden z wcześniejszych utworów Ryszarda Wagnera pt. "Ho­lender tułacz".

Nad wystawieniem tej ope­ry pracują obok artystów polskich, także goście z NRD i Szwajcarii. Reżyseruje bo­wiem przedstawienie znany nie tylko u nas, ale i w za­chodniej Europie Erhard Fi­scher, który z naszym tea­trem już współpracował przy wystawieniu "Carmen". De­koracje natomiast przygoto­wuje Roland Aeschlimann, znany scenograf z Grand Theatre w Genewie.

Opera "Holender tułacz" nie należy do łatwo się rea­lizujących dzieł Wagnera. Przygotowanie jej zaś dla pol­skiej publiczności wymaga uwzględnienia także pewnych przyzwyczajeń widowni, jak np. to, że nie grywa się na ogół na polskich scenach ca­łych przedstawień bez przerw między aktami. Prze­widziano więc przerwę po I akcie.

Nie jest to utwór jednolity. Kompozytor wielokrotnie wracał do tej opery. Mówi się też, że będąc już w podesz­łym wieku jeszcze próbował modyfikować "Holendra". Na realizatorach ciążył więc i obowiązek wybrania którejś z wersji tej opery. Starano się dostosować ten wybór do mo­żliwie nowoczesnego wystawienia.

Jak zapowiadają realizato­rzy, duże wymagania stawia­no chórowi. Trzeba było po­traktować przy tym bardzo indywidualnie wszystkie nie­mal partie chóru, rozpraco­wując je na poszczególne gło­sy. Wymagało to wiele pra­scy, ale przynieść ma to zna­komite efekty, o czym prze­konają się widzowie po pre­mierze.

Kierownictwo Teatru Wielkiego przywiązuje dużą wa­gę do tej premiery. W zamie­rzeniu ma to być jedno z czołowych przedstawień obe­cnego sezonu. Opera ta jest przewidziana na kilkuletnią stałą obecność w repertuarze teatru, który swoimi dosko­nałymi możliwościami tech­nicznymi sceny ułatwił reali­zację zamysłu reżyserskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji