Artykuły

Caligula w czyśćcu

Przez dwa dni będziemy mogli w Krakowie oglądać przedstawienia Teatru im. Witkacego z Zakopanego. Dziś o godz. 19 w Państwo­wej Wyższej Szkole Teatral­nej, przy ul. Starszewskiego, zobaczymy "Caligulę" Alberta Camusa. Na jutro, no godz. 19.30, w kościele św. Katarzy­ny zaplanowano "Czyściec". Oba spektakle wyreżyserował Andrzej Dziuk.

"Caligula" to opowieść o władcy, któremu własna tragedia uświadamia absurd ludzkiej egzystencji. Zetknię­cie się z granicą istnienia sprawia, że zaczyna on pra­gnąć rzeczy niedostępnych: szczęścia, nieśmiertelności, księżyca.

- Dzięki swemu ekspery­mentowi Caligula posiadł bo­lesną wiedzę, że nic nie trwa wiecznie - dowodzi Andrzej Dziuk, który zrealizował spektakl razem Jerzym Skar­żyńskim oraz Tomaszem Stańko. - Przejmująca mu­zyka Tomasza Stańko prowa­dzi nas w krainę obłędu i sza­leństwa Caliguli - dodał re­żyser.

"Czyściec" to spektakl oparty na "III Symfonii" H. M. Góreckiego i fragmen­tach "Pieśni nad pieśniami". Przy akompaniamencie or­kiestry aktorzy słowami pie­śni biblijnej rozpatrują kon­dycję współczesnego czło­wieka. Partie solowe wyko­na tu Łucja Czarnecka, któ­ra w ten sposób będzie broniła swego artystycznego doktoratu.

- Dla Henryka Góreckiego najważniejsza jest ekspresja oraz tekst. W III Symfoni po­jawia się XV-wieczny lament świętokrzyski, forma modli­twy młodej dziewczyny, która przebywała w więzieniu oraz fragmenty pieśni ludowej, przywodzącej na myśl nadzie­ję, którą każdy powinien no­sić w sobie - opowiada Łu­cja Czarnecka.

- Spektakl uzmysławia jak ważna jest bliskość drugiego

człowieka, jak istotna we współczesnych czasach jest świadomość transcendencji, boskości, która czuwa nad oszalałym i pędzącym ku za­gładzie światem - twierdzi re­żyser.

Widowisku będzie towarzy­szyć wystawa obrazów Teresy Tarczyńskiej , prezentowana w krużgankach kościoła Św. Katarzyny. Prace artystki na­wiązują do tematyki sakral­nej. Pokazuje w nich miłość i nadzieję, ale widziane przez pryzmat cierpienia.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji