Artykuły

Gdańsk. Umowa w sprawie Teatru Szekspirowskiego

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski oraz Prezes Fundacji Theatrum Gedanense profesor Jerzy Limon podpiszą w środę, 20 lutego, umowę, na mocy której utworzona zostanie nowa instytucja kultury - Gdański Teatr Szekspirowski.

Podczas uroczystości, która odbędzie się o godz. 15 w Domu Uphagena w Gdańsku, przy ulicy Długiej 12, powołany zostanie dyrektor instytucji. W uroczystości weźmie udział profesor Renato Rizzi z Wenecji, który jest autorem projektu architektonicznego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (na zdjęciu).

Zakres działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego obejmować będzie: coroczną organizację, wspólnie z Fundacją, Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, organizowanego dotychczas samodzielnie przez Fundację; prezentację i upowszechnianie dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych; promocję młodych twórców oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów teatralnych; edukację teatralną dzieci i młodzieży; współpracę ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym, realizowaną m.in. poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów; uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.

Ponadto, w celu zapewnienia warunków do najbardziej optymalnej realizacji powyższych celów, GTS dążyć będzie do wybudowania Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku, zlokalizowanego przy ulicy Podwale Przedmiejskie. Realizacja powyższego zamierzenia nastąpi wg projektu architektonicznego sporządzonego na zlecenie Fundacji przez profesora Renato Rizzi.

Zgodnie z umową strony zobowiązują się, że łączna dotacja Miasta i Województwa na działalność bieżącą dla GTS w roku 2008 wynosić będzie 1,2 mln zł. Zaangażowanie środków przez Miasto i Województwo wynosić będzie w 2008 r. po 600 000 złotych.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji