Artykuły

Między chwałą a hańbą

- "Arkadia" Toma Stopparda, której premierę przygotowuje Pan w PWST, to utwór piękny, mądry i tajemniczy zarazem, bo przenosi nas w czasy Byrona, a jednocześnie opowiada o współczesności. Czyż­by każda epoka miała swoją arka­dię?

Na pewno. Arkadia zawsze po­zostaje arkadią, krainą marzeń, har­monii, gdzie wszystkie nasze za­mierzenia spełniają się. Bohatero­wie sztuki Stopparda dziejącej się w dwóch czasach także poszukują swojej arkadii, krainy szczęśliwo­ści. Uważam, że Stoppard jest mi­strzem struktury w sztuce drama­tycznej. Ten podział czasów, które w jego utworze najpierw się przenikają, a w finale dopełniają, czyni "Arkadię" jedną z najbardziej wyrafinowa­nych sztuk, jakie w ostatnich latach napisano dla teatru. Obiegła wiele znaczących scen na świecie, bo jest też niezwykłym wyzwaniem dla aktorów. A już szczególnie dla studentów, jak w naszym przypadku, którzy za chwilę rozpoczną samo­dzielne życie w teatrach.

- Co łączy, a co różni XIX-wieczny świat Byro­na i naszą współczesność?

Poza tym, co napędza działania bohaterów, a więc miłością, zazdrością, nienawiścią, chęcią osiągnięcia sukcesu, przede wszystkim łączy ich potrzeba dojścia do prawdy związanej z naukami ścisłymi i z historią. To opowieść o świecie huma­nistów i reprezentantów nauk ścisłych; o tym, że choć są w tak różnych miejscach, to ich zaciekłość w dążeniu do prawdy zespala te światy. W tej sztuce jest też bardzo precyzyjnie rozpisana afera kryminalna, którą próbują rozwikłać bohaterowie współcześni. To opowieść o zbrodni, która miała się zdarzyć w przeszłości, a jej sprawcą miał być lord Byron. Okazuje się, jak jeden mały zapis lub jedno drobne przemilczenie czy przekłamanie mogą kompletnie zmienić wizję zdarzenia.

- I już jesteśmy na naszym podwórku...

No właśnie. Dziś w Polsce, kiedy tak bardzo grzebiemy w przeszłości ludzi, szukamy momen­tów ich zawahań, potknięć, sprzeniewierzeń czy podłości, bardzo często jedna informacja zaprze­cza drugiej. Tak też jest w "Arkadii". Zapis sprzed lat może uczynić z człowieka zbrodniarza, bez względu na prawdę o zdarzeniu. "Arkadia" pokazuje, jak minimal­ne są odległości między pante­onem chwały a piekłem hańby. Jest też opowieścią o potrzebie dochodzenia do prawdy, do har­monii, wreszcie szukaniem na­dziei. Jeśli nie ma jej w życiu re­alnym, to szukamy jej w harmo­nii geometrii lub nauk ścisłych.

- Dobrze porozumiewa się Pan ze studentami, którzy rozma­wiają już nieco innym językiem teatru?

To prawda, ale jednocześnie ta praca udowadnia mi, że jest szansa na to, by teatr wrócił do normalności, był teatrem repertuarowym - dla takiego przecież szkoły przygotowują swoich stu­dentów - a przestał mizdrzyć się do jednej, obo­wiązującej estetyki preferowanej przez kilku kry­tyków.

- Pan, i jako dyrektor Teatru Wybrzeże i kieru­jąc obecnie lubelską sceną im. Osterwy, nie ulega modom, trendom i gustowi recenzentów. Czyżby nie chciał Pan wpisywać się we wszechobecny no­wy nurt?

Robię teatr za pieniądze podatnika, więc przede wszystkim dla publiczności, i chcę prze­mawiać do widza. Nie uprawiam sztuki dla kilku festiwali czy przyjaznych poklepań po plecach. Znamy te opowieści, anegdoty krążące w środo­wisku, o których wreszcie trzeba powiedzieć gło­śno: jeśli nie ma brutalnego, wulgarnego spekta­klu, najlepiej dziejącego się w blokowisku, bo ponoć to niezwykle obchodzi widzów, i dotyka­jącego wyłącznie seksualności człowieka - to wówczas teatr nie jest "trendy". A moim zda­niem, profesjonalny teatr nie może wyłącznie schlebiać modom. Na dyplom studentów wybra­łem "Arkadię" właśnie dlatego, by młodzi ludzie wiedzieli, iż teatr przede wszystkim powinien opowiadać o rzeczywistości, w której, ludzie szu­kają harmonii i piękna. Że powinien opowiadać o sposobie myślenia człowieka. Że jest sztuką myślenia, mówienia i słuchania. I o tym robimy naszą "Arkadię".

Premiera "Arkadii" - 20 bm. o godz. 19 w PWST (sala 210). Kolejny spektakl 21 bm.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji