Artykuły

Warszawa. List otwarty Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" przy Teatrze Dramatycznym

Warszawa, 1.10.2007 r.

LIST OTWARTY

W imieniu Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność" przy Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy informujemy o ostatnich działaniach i decyzjach władz Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczących jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce - Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Decyzje te dotyczą odwołania w trybie natychmiastowym z dniem 30 września 2007 r. ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Anny Sapiego, pełniącej tę funkcję od 16 lat i powołania na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego - Pawła Miśkiewicza.

Decyzje powyższe budzą niepokój o losy Teatru Dramatycznego i jego pracowników, a okoliczności i metody ich podejmowania - oburzenie i zdumienie, bowiem przypominają te, jakie zastosowano na progu stanu wojennego wobec Dyrektora Gustawa Holoubka.

O zamiarze dokonania przez Zarząd Miasta St. Warszawy zmian na stanowisku dyrektora Teatru Związek Zawodowy NSZZ Solidarność przy Teatrze Dramatycznym został powiadomiony pismem p.o. Dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Marka Kraszewskiego, doręczonym o godz. 18.00 w dniu 25 września 2007 r. - nie przez pocztę, nie przez gońca kancelarii Urzędu miasta, ale przez przez aktora nie będącego już pracownikiem Teatru. Zadziwiające, prawda? Czy tak powinna wyglądać służbowa droga realizacji ustawowego obowiązku zasięgania opinii właściwych związków zawodowych w trybie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.? A czy zasięganie takiej opinii na 3 dni przed wykonaniem decyzji nie narusza tego przepisu ?

Nie tylko takie wątpliwości nasuwają działania pełniącego obowiązki Dyrektora Biura Kultury Marka Kraszewskiego. Rodzą się pytania znacznie poważniejsze.

A oto te pytania:

1. Czy po trzech miesiącach p.o. Dyrektora Pan Kraszewski mógł mieć wystarczającą wiedzę do podjęcia najważniejszych decyzji personalnych, bo dotyczących stanowisk dyrektorów teatrów?

2. Jakie kompetencje menadżerskie ma Pan Paweł Miśkiewicz? Czy wskazana w piśmie Biura Kultury z dn. 25.09.2007 r. "umiejętność współpracy z nowymi środowiskami" jako argument za powierzeniem stanowiska dyrektora naczelnego nie brzmi kuriozalnie, gdy w grę wchodzi zarządzanie jednym z najważniejszych teatrów w kraju? A czy drugi argument, podniesiony w piśmie Pana Kraszewskiego, dotyczący działalności artystycznej Pana Pawła Miśkiewicza jest wystarczającą rekomendacją na stanowiska dyrektora naczelnego?

3. Dlaczego osobie, która nie ma stosownego doświadczenia i kwalifikacji powierza się tak odpowiedzialne stanowisko od razu na 5 lat ?

4. Dlaczego Urząd Miasta odstąpił od przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury zgodnie z art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? Dlaczego nie zasięgnięto opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów?

5. Dlaczego o planowanych od 1 stycznia 2008 r. zmianach Dyrektor i zespół Teatru dowiedzieli się z gazet? Dlaczego - mimo, iż o planie zmiany dyrekcji w Teatrze Dramatycznym p.o. Dyrektora Marek Kraszewski informował gazety już w czerwcu bieżącego roku - do dnia dzisiejszego nie przedstawił żadnego powodu odwołania Dyrektora Anny Sapiego? Czy wystąpienie o odznaczenie gloria artis dla Dyrektor Anny Sapiego i Jej zastępcy do spraw artystycznych - Piotra Cieślaka - z okazji jubileuszu Teatru Dramatycznego ( w grudniu bieżącego roku) nie świadczy raczej o braku argumentów za odwołaniem? Dlaczego tych powodów - o ile jakiekolwiek merytoryczne i uzasadnione istnieją - nie podał Pan M. Kraszewski do dziś ani w piśmie z dnia 25.09.2007 r. do Komisji Zakładowej ZZ Solidarność, ani gazetom, ani pracownikom Teatru, ani - co chyba najważniejsze - samej Dyrektor Sapiego?

6. Dlaczego - skoro w wywiadach dla gazet p.o Dyrektora Marek Kraszewski mówił o zmianach od dnia 1 stycznia 2008 r. - nagle postanowił dokonać tych zmian od 1 października 2007 r? Co jest powodem tak nagłych decyzji?

7. Co z jubileuszem 50 - lecia Teatru Dramatycznego, którego uroczyste obchody planowane są na grudzień 2007 roku? W odpowiedzi na prośbę Teatru Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz - Waltz zgodziła się objąć honorowym patronatem obchody tego jubileuszu, podkreślając w liście skierowanym do Teatru rangę i zasługi naszej sceny. Jakie to ważne przyczyny zmuszają Pana M. Kraszewskiego do odwołania w tak nagłym trybie dyrektora, którego 16 - letnia praca na tym stanowisku stanowi 1/3 historii Teatru Dramatycznego?

8. Dlaczego ważne święto Teatru Dramatycznego, nasze święto - wieloletnich jego pracowników mamy obchodzić bez udziału współtwórców jego sukcesów - Pani Anny Sapiego i Piotra Cieślaka ?

Mamy uzasadnione obawy, że u podstaw podejmowanych decyzji nie leży troska o dalszy artystyczny rozwój Teatru w stabilnych finansowych warunkach, które zapewnić może doświadczony, kompetentny menadżer, nawet nie powody polityczne, ale powody wyłącznie koleżeńsko - towarzyskie.

Składając niniejsze pismo w ślad za dotychczasową korespondencją przekazaną do wiadomości w dniu 26.09.2007 r., dotyczącą poruszonych w m.in. piśmie spraw, mamy nadzieję na zainteresowanie się nimi, bo dotyczą teatru, którego dorobek artystyczny ma istotne znaczenie nie tylko dla Warszawy, ale dla całego kraju. Mamy nadzieję, że przy Waszej pomocy otrzymamy odpowiedź na postawione wyżej pytania.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji