Artykuły

Taniej na młodych

Przychodzi lekarz do teatru. Z własną sztuką pod pachą. Trwają badania nad nią w laboratorium. Premiera już za kilka dni.

Wyczuwając u publiczności głód sztuk opowiadających o współczesnych nam cza­sach, teatry otwierają się na nową dra­maturgię i młodych twórców. Świet­nie sprawdza się projekt Teren War­szawa Grzegorza Jarzyny, młodzi zbie­rają się także w Garażu przy Teatrze Powszechnym, a przy Teatrze Naro­dowym od niedawna działa Labora­torium Dramatu. Praca w owym La­boratorium owiana jest mgłą tajem­nicy. Nie wiadomo do końca, kto pra­cuje i nad czym, ale pierwsze efekty prowadzonych tam badań będzie moż­na oglądać już od przyszłej środy. Wte­dy to odbędzie się premiera "Koro­nacji" Marka Modzelewskiego - le­karza, który po prześwietleniu nad­żartych gruźlicą płuc, połamanych piszczeli i dziurawych zębów, pisze w cieniu gabinetu sztuki teatralne.

"Koronacja" to historia trzydziesto­latka, także lekarza, który ma żonę i kochankę, a jednak nie jest szczę­śliwy. Nienawidzi pracy, rodziny i sa­mego siebie. Na dodatek musi toczyć boje ze swym wewnętrznym ja, któ­re bardziej niż on rwie się do życia. Spektakl wyreżyserował, otoczo­ny opieką przez dramaturga prowa­dzącego Laboratorium Tadeusza Słobodzianka, Łukasz Kos. Podobnie jak autor sztuki, człowiek młody, który w losie głównego bohatera odnalazł podobieństwa do własnego losu. W przedstawieniu grają aktorzy-wolontariusze, tzn. spoza zespołu Naro­dowego, nie życzący sobie zbyt wie­le za swoją pracę. A są wśród nich tak znani artyści, jak Krystyna Tkacz, Barbara Wrzesińska, Marta Klubowicz i Janusz Bukowski.

Oczekując młodej publiczności na spektaklach tworzonych przez mło­dych autorowi reżyserów, Narodowy proponuje tańsze bilety, po 20 zł (na inne sceny bilety kosztują 35 zł).

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji