Artykuły

Opole. Oświadczenie dyrekcji Teatru im. Jana Kochanowskiego

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, jakoby do wypowiedzenia pracownikowi Teatru, Pani Grażynie Misiorowskiej umowy o pracę doszło w czasie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w sposób stanowczy takim kłamliwym informacjom oraz przekazowi medialnemu zaprzeczam - pisze dyrektor Norbert Rakowski.

W tym zakresie, pragnę wyjaśnić, iż do rozwiązania umowy o pracę doszło dokładnie 10 marca 2020 r., w związku z prowadzonymi rozmowami sezonowymi, co jest standardowym sposobem postępowania we wszystkich znanych mi Teatrach w Polsce. Co istotne, w tamtym czasie nikt nie wiedział i nie był w stanie przewidzieć, że sytuacja dotycząca koronawirusa rozwinie się na taką skalę i to w tak dynamiczny sposób.

Niezależenie od powyższego, pragnę wskazać, iż ocena pracy i zaangażowania pracownika, bez względu na jego wcześniejsze dokonania oraz staż pracy, należy każdorazowo do pracodawcy. Oczywiście, nie wszystkie decyzje pracodawcy muszą być akceptowane na zewnątrz. Zajmowanie jednak stanowiska w sprawie, bez znajomości oraz w oderwaniu od okoliczności, które towarzyszyły wypowiedzeniu umowy o pracę, jest delikatnie rzecz ujmując niestosowne, gdyż nie opiera się na faktach, a na spekulacjach, które tymi faktami manipulują, wprowadzając opinię publiczną w błąd. W tym zakresie, konsekwentnie stoję na stanowisku, iż działania pracodawcy powinny podlegać weryfikacji i ocenie przez uprawnione do tego organy, w tym wypadku Sąd Pracy. Jeżeli doszło w tym zakresie do jakichkolwiek naruszeń, z pewnością właściwy Sąd to stwierdzi. Jeżeli natomiast nie, proszę o uszanowanie autonomicznej decyzji, jaką pracodawca, w majestacie prawa, ma prawo podjąć.

Informuję również, iż wszystkie okoliczności rozwiązania umowy o pracę z Panią Grażyną Misiorowską zostały przeze mnie przedstawione w treści wypowiedzenia, jakie na początku marca wręczyłem pracownikowi. Uważam, że nie tylko moim prawnym, ale również moralnym obowiązkiem jest powstrzymać się z komentarzami, zwłaszcza na forum publicznym, na temat powodów zakończenia współpracy z Panią Grażyną Misiorowską. Te, znane są Pani Grażynie. Zapewniam, że przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę starałem się szukać pola możliwości dalszej współpracy z Panią Grażyną Misiorowską, z korzyścią dla Teatru, który reprezentuję i na czele którego stoję. Niestety, współpraca taka nie udała się.

Powyższe oświadczenie zdecydowałem się wydać jedynie ze względu na nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej, które wymagają z mojej strony stosowanego sprostowania, wyjaśnienia.

Dalsze komentowanie przedmiotowej sprawy, do czasu jej ewentualnego rozstrzygnięcia przez Niezawisłe Sądy, uważam za przedwczesne.

Norbert Rakowski Dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji