Artykuły

Verba Sacra, czyli pielgrzymując do źródła

O tym, że w dobie obecnej cywilizacji nastawionej na gloryfikację estetyki brzydoty i "kulturę śmierci" istnieje wielka tęsknota człowieka za pięknym, nasyconym głębią i prawdą słowem poetyckim, dowodzą kolejne prezentacje cyklu "Verba Sacra" - przed jutrzejszą "Wielką Galą Słowa" w Gdańsku, pisze Temida Stankiewicz-Podhorecka w Naszym Dzienniku.

A warto dodać, iż od czasu powstania tego projektu interdyscyplinarnego artystyczno-naukowo-religijnego w roku Wielkiego Jubileuszu odbyło się już prawie pięćdziesiąt prezentacji programów cyklu. "Verba Sacra" kieruje się na zachowanie i pielęgnację tradycji słowa w kulturze duchowej Narodu Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego wyrastającego przecież z korzeni chrześcijańskich.

Realizację projektu rozpoczęto w 2000 roku w Poznaniu. Potem rozszerzono prezentacje na inne miasta. Rzecz pomyślana jest jako seria publicznych prezentacji Biblii oraz największych dzieł literatury polskiej i obcej w wykonaniu wybitnych aktorów. Programy zanim trafią do widzów, poprzedzane są pracami filologicznymi, biblistycznymi, historycznymi, w których biorą udział znakomici konsultanci z zakresu teologii, literaturoznawstwa i historii. "Verba Sacra" odwołuje się do najważniejszych nurtów kultury duchowej człowieka: wiary, nauki i sztuki.

Ostatnia i zarazem najnowsza prezentacja tego cyklu to "Gala Papieska", która miała swoją premierę w listopadzie ubiegłego roku w Poznaniu. - Na naszą "Galę" publiczność zjechała z całej Wielkopolski, około 1500 osób - mówi twórca i dyrektor projektu "Verba Sacra" Przemysław Basiński. - Bilety szybko się skończyły. Postanowiłem, że będziemy jeździć z "Galą Papieską" tam, gdzie związki z Janem Pawłem II są szczególne. Pierwsze zaproszenie przyszło z Gdańska - dodaje.

I tam właśnie, 10 czerwca br. po raz drugi od premiery zostanie zaprezentowany program oparty na tekstach Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Organizatorem spektaklu jest ks. dr Janusz Jasiewicz, a miejscem - kościół pw. Opatrzności Bożej na Zaspie. Wśród wykonawców wielkie nazwiska: Halina Łabonarska, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis [na zdjęciu], Wiesław Komasa, Krzysztof Kolberger oraz Capella Gedanensis. Artyści będą prezentować wiersze i fragmenty poematów Ojca Świętego Jana Pawła II. Znajdą się tu utwory wczesne, juwenilia oraz późniejsze, m.in. fragmenty "Tryptyku rzymskiego", ale i dramatu "Przed sklepem jubilera"; jest "Magnificat" oraz wiersze "Nad Twoją białą mogiłą", "Matka", "Pieśń o Bogu ukrytym", a nawet homilia z 1991 roku i inne. Realizatorem wszystkich programów w cyklu "Verba Sacra" jest Przemysław Basiński.

Teoretycy, teologowie, analitycy twórczości Karola Wojtyły, a później Ojca Świętego Jana Pawła II w swoich badaniach zastanawiają się, skąd bierze się to poetyckie natchnienie i duch owej twórczości. To oczywiste, że nasz Papież dziedziczy tradycję i język wielkich romantyków: Norwida, Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Jest - używając słów ks. prof. Jerzego Szymika - późnym, dorodnym i uniwersalnym owocem polskiego romantyzmu. Dlatego pobyt w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka to doświadczenie artystyczne, intelektualne i duchowe, będące konsekwencją owego dziedzictwa.

Ksiądz doktor Antoni Klupczyński w komentarzu do programu napisał, że wpływ na kształtowanie się duchowości i twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II miał św. Jan od Krzyża. "Młodzieńcze zetknięcie się Wojtyły z 'Dziełami' Jana od Krzyża, następnie waga studium nad zagadnieniem wiary w myśli Mistyka hiszpańskiego oraz niejednokrotne powracanie do niej w czasie swojego pontyfikatu - pisze ks. dr Klupczyński - pokazują, jak głęboko autor 'Drogi na Górę Karmel' i 'Nocy ciemnej' był przewodnikiem Papieża o duszy poety w wspinaniu się na górę zjednoczenia z Bogiem; przewodnikiem pragnienia ożywczej świeżości źródła i 'oczu oddanych tęsknocie' pochwycenia Boga".

Można powiedzieć, że poświęcona Papieżowi prezentacja "Verba Sacra" to jakby pielgrzymowanie do samego źródła.

"Verba Sacra" - Wielka Gala Słowa, utwory Karola Wojtyły - Jana Pawła II, realizacja: Przemysław Basiński, kościół pw. Opatrzności Bożej, Gdańsk, prezentacja: 10 czerwca br.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji