Artykuły

Syberia w Dramatycznym

Jewgienij Griszkowiec Twórca monodramów "Jak zja­dłem psa" i "JednoCześNie", a także dramatów: "Zapiski po­dróżnika rosyjskiego", "Zima" oraz "Miasto". Griszkowiec osa­dza swoje teksty w rzeczywi­stości ZSRR i Rosji. Odwołuje się do własnych doświadczeń oraz biografii swych aktorów.

Młody twórca spekta­klu znany jest ze swych filmowych kreacji, m.in. w serialu "Sfo­ra. Bez litości", filmach "Bellissima" i "Inferno", a ostat­nio z "Warszawy".

MRÓZ. Akcja "Zimy" rozgry­wa się w czasie mroźnej sy­beryjskiej nocy. Bohaterami zdarzenia są dwaj młodzi żołnierze, którzy, tkwiąc na posterunkach, snują wspo­mnienia z dawnego zwyczajnego życia. Przywoły­wane przeszłe obrazy (pierwszej sympatii, rodzi­ców, nieukończonych lek­tur) w obliczu obecnej sytu­acji, ekstremalnych warun­ków, zagrożenia śmiercią, nabierają całkiem nowych znaczeń. Historię upoetycznia postać Śnieżki, która ukazuje się przemarznię­tym bohaterom.

WSZYSTKO SAM. Autorem tek­stu jest rosyjski, kultowy re­żyser aktor i autor tekstów dramatycznych w jednej osobie. Postać dobrze już znana w Europie. Swą te­atralną karierę Griszkowiec rozpoczął w syberyjskim Kemerowie. W 1991 roku zało­żył jednoosobowy teatr Loża. Sam pisał teksty, grał i reży­serował przedstawienia. W swych pracach scenicz­nych stosował głównie me­todę improwizacji

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji