Artykuły

Dwie radzieckie jednoaktówki

Dość nietypowy spektakl przygotowała na świąteczny poniedziałek TV w swym reprezen­tacyjnym teatrze. Jest to bo­wiem spektakl składający się z dwóch współczesnych jednoak­tówek, dwóch różnych autorów radzieckich.

Jednoaktówka pierwsza to "DOM Z WIDOKIEM NA POLE" Aleksandra Wampiłowa, druga zaś to - "ONA WIĘDNIE, ONA GI­NIE" Wasyla Szukszyna.

Są jednak elementy, które obie te jednoaktówki dość wyraźnie łą­czą w jedną całość. Elementy te to przede wszystkim podobna tematy­ka obu utworów, a także podobny klimat, czy wreszcie osoba reżysera Tadeusza Janczara, który obie rze­czy zrealizował.

Aleksander Wampiłow, autor gra­nej obecnie przez nasze teatry sztuki "Zeszłego łata w Czulimsku" i Wasyl Szukszyn - najbardziej znany z wyreżyserowanej przez sie­bie "Kaliny czerwonej" - należą do czołowych twórców radzieckiej dramaturgii, z zasady poruszają­cych w swych utworach najprostsze sprawy ludzkie. Będą to więc ta­kie sprawy jak: potrzeba miłości, przyjaźni, próby ucieczki przed sa­motnością.

I ten właśnie nurt dramaturgii radzieckiej reprezentują wyreżysero­wane przez Tadeusza Janczara jed­noaktówki.

U Wampiłowa odjazd wiejskiego nauczyciela do miasta staje się ży­ciową próbą dla zakochanej w nim skrycie księgowej. Motyw ten ro­zegrany w komediowej konwencji, komentowany dowcipnymi przy­śpiewkami chóru, skłania do wcale przecież niebagatelnej refleksji nad niemożliwością oszukania losu.

U Szukszyna - któraś już z rzę­du wizyta samotnego mężczyzny w domu opuszczonej przez męża żony i matki - również nie kończy się happy endem. I ta jednoaktówka, będąca notabene telewizyjną adap­tacją krótkiego opowiadania pod tym samym tytułem, skłania do głębokich refleksji nad ludzkim lo­sem.

Umiejętność zespolenia elementów humorystycznych z głębokim liryz­mem - to chyba najbardziej cha­rakterystyczna cecha obu utworów, które zobaczymy na małym ekra­nie. A jeśli dodać do tego jeszcze bardzo subtelny obraz psychologicz­ny wszystkich postaci występują­cych w tych jednoaktówkach - to nie trzeba chyba specjalnie doda­wać, iż czeka nas interesujące wi­dowisko.

Oba utwory, o których mo­wa, dają bogate pole do popi­su aktorom, bowiem prezentują one postacie wielowymiarowe jak najdalsze od popularnych komediowych schematów.

Reżyser postarał się więc c bardzo interesującą obsadę ak­torską. W "Domu z widokiem na morze" zobaczymy Ewę Zię­tek i Krzysztofa Wieczorka, zaś w sztuce Szukszyna - Małgo­rzatę Lorentowicz, Mieczysława Hryniewicza i samego reżysera, a więc Tadeusza Janczara.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji