Artykuły

Dom z widokiem na pole

Teatr Małych Form Na­czelnej Redakcji Wido­wisk Teatralnych przygo­towuje do emisji dwie jednoak­tówki autorów radzieckich o po­dobnej tematyce: "Dom z wido­kiem na pole" Aleksandra Wampiłowa oraz "Ona więdnie, ona ginie" Wasyla Szukszyna. Obyd­waj pisarze znani są dobrze pol­skiej publiczności; Wampiłow przede wszystkim jako drama­turg, jeden z ciekawszych pisa­rzy scenicznych, tworzących obecnie w ZSRR ("Starszy syn", "Zeszłego lata w Czulimsku"), je­den z najbardziej wnikliwych ob­serwatorów współczesnego oby­czaju, przedstawiający głównie procesy kształtowania się cha­rakterów w obecnych warunkach historycznych i społecznych. Nieco inaczej ma się sprawa z Szukszynem. Aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i pisarz, choć zawsze spotykał się z uzna­niem, to przecież prawdziwa sła­wa przypadła mu dopiero po śmierci.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji