Artykuły

"Ptaki" w Teatrze Dramatycznym

Teatr Dramatyczny m. st Warszawy występuje w czwartek, 17 lutego z pre­mierą baśniowo-lirycznej kome­dii "Ptaki" Arystofanesa w prze­kładzie Artura Sandauera. Ma­rzenie o stworzeniu idealnego państwa prowadzi dwóch Ateńczyków do królestwa ptaków pod chmurami. Sytuacje komiczne przeplatają się z refleksją nad indywidualną i zbiorową psychi­ką ludzką.

"Ptaki" reżysersko przygotował Paweł Pochwała - student IV roku warszawskiej PWST. Grają słuchacze Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Inscenizację tę poka­zywano już w Teatrze Szkolnym i w "Starej Prochowni". W Te­atrze Dramatycznym przedsta­wienia odbywać się będą w Sali Wystawowej. Scenografię opracowała Urszula Kubicz, muzykę skomponował Andrzej Kiełbowicz. Początek przedstawień o 20.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji