Artykuły

Orfeusz odmłodzony

"Samego Offenbacha, wielkiego kpiarza, ba­wiłaby na pewno ta lekka a dowcipna parodia jego muzyki. Tak pisze Stanisław Haraschin w posłowiu do nowowydanych przez PWM Melodii z operetki ORFEUSZ W PIEKLE Ja­kuba Offenbacha. Nowy unowocześniony "Orfeusz w piekle" jest dziełem Gałczyńskie­go. Piekło - to biurokracja. Dla uzyskania z powrotem ukochanej Eurydyki, Orfeusz musi przebrnąć przez sekretariat z wypisy­waniem papierków, dołączaniem załączników i przybijaniem pieczątek. W wersji Gałczyń­skiego jako prolog występuje Fafik, najpo­pularniejszy pies wszechświata. A oto jego duetowe parlando z Orfeuszem:

F.: Dokąd pędzi Orfeuszek?

O.: Ach, to Fafik, znam tę twarz.

F.: Czy już załatwiłeś w biurze? Czy już zaświadczenie masz?

O.: Papier w ręku mam gotowy, podpis, pieczęć, ślicznie, co?

F.: Wybijże to sobie z głowy! Nie tak ostro panie O!

Zabawne są też kuplety śpiewane na Olim­pie przez bogów na cześć olimpijskiej czar­nej kawy:

Kawa-wa, kawa-wa,

dobra kawa nie jest zła,

kawa-wa, kawa-wa,

czarna kawa czar jakiś ma...

Zmiany libretta doko­nane przez Gałczyńskie­go i inscenizacyjne po­mysły realizatorów tego nowego "Orfeusza" w krakowskim teatrze la­lek "Groteska", nasunę­ły także interesujące unowocześnienie muzycz­ne. Do spektaklu w "Grotesce" zaadoptował muzykę Offenbacha Lu­cjan M. Kaszycki. Uło­żył ją na dwa fortepia­ny. Zachował oczywi­ście offenbachowskie melodie, tylko od czasu do czasu zmieniając ryt­my, jak np. w kuple­tach bogów o czarnej kawie. Raz jest to rytm samby, raz rock and rolla, innym razem blu­es czy fokstrot. Ani to nowe libretto, ani uwspółcześniona w ten sposób muzyka nie za­szkodziły wcale tej śli­cznej operetce. Świad­czyło o tym powodzenie tego przedstawienia w "Grotesce".

Nuty na fortepian wraz z tekstem wydało PWM. Doskonały papier, nakład 3.120 egz., cena 28 zł. "Orfeusza" ilu­strują piękne zdjęcia la­lek z "Groteski". Miły nabytek dla każdego mi­łośnika operetki i każdego wielbiciela Gał­czyńskiego.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji